ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ – Συγκρότηση επιτροπής στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, τις δράσεις προβολής τους και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

logosyriza2 

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς      

τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα :  Συγκρότηση επιτροπής στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, τις δράσεις προβολής τους και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

 

 Στα πλαίσια του καινοφανούς μοντέλου δημιουργίας επιτροπών στο ΥΠ.ΠΟ.Α στελεχωμένων κατά περίπτωση από εξωθεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, εκδόθηκε η Αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΚ/243937/36195/31827/16063/25-9-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α. Στη συγκεκριμένη Απόφαση αναφέρεται ότι το έργο της Επιτροπής θα διακρίνεται σε δύο διαφορετικούς τομείς:

 1. Την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων, τις δράσεις προβολής τους και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών
 2. Να εκπονήσει πιλοτικό σχέδιο αναβάθμισης και διαχείρισης των αρχαιολογικών χώρων της Βραυρώνας και του Κεραμεικού σε συνεργασία με το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στα πλαίσια της συνεργασίας του τελευταίου με το Υπουργείο.

Από την στελέχωση της επιτροπής διαπιστώνεται, ότι συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία οργανική σχέση με το Υπουργείο, ενώ θεσμοποιείται με τον πιο επίσημο τρόπο η ανάμειξη Μ.Κ.Ο. μέσω της συμμετοχής προέδρου Μ.Κ.Ο. στην εν λόγω επιτροπή. Με την εν λόγω συμμετοχή φαίνεται, ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. πραγματοποιεί «ποιοτική» στροφή, καθώς μετά την απαράδεκτη ενοικίαση εργαζομένων από Μ.Κ.Ο., με μισθούς πείνας στο ΥΠ.ΠΟ.Α. για να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Υπουργείου, περνά τώρα στην εμπλοκή τους με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αποσκοπώντας στην αποδόμηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας των αρχαιοτήτων, εκχωρώντας συνταγματικά κατοχυρωμένες υποχρεώσεις της Πολιτείας σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η συνεργασία του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» με το ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς δεν αναφέρονται καν οι βασικοί άξονες στους οποίους αρθρώνεται αυτή η συνεργασία. Δεν είναι τυχαίο, ότι οι προτάσεις αυτής της επιτροπής στα πλαίσια της συνεργασίας, δεν θα υποβληθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, αλλά στην πολιτική ηγεσία.  Εξάλλου είναι προφανές από τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, ότι αναρμόδια πρόσωπα (δημοσιογράφοι, πολιτικό προσωπικό κλπ), υποκαθιστούν τους καθ’ ύλην και αρμοδιότητα εξειδικευμένους επιστήμονες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Είναι αδιαμφισβήτητο, ότι το θέμα της διαχείρισης και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, μουσείων και μνημείων αποτελεί μείζον ζήτημα της χάραξης πολιτιστικής πολιτικής σε εθνική κλίμακα, το οποίο αποτελεί υποχρέωση και καθήκον της Πολιτείας μέσω των οργανωμένων υπηρεσιών της, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Προκαλεί λοιπόν τουλάχιστον έκπληξη, ότι η εν λόγω Απόφαση δεν κοινοποιήθηκε ποτέ, ούτε στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α., αλλά ούτε και στις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις (Β΄και Γ΄ΕΠΚΑ) παραγνωρίζοντας με το πιο βάναυσο τρόπο τη συσσωρευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη επιστημονική γνώση των στελεχών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 Επιπλέον όσον αφορά τους συγκεκριμένους αρχαιολογικούς χώρους στους οποίους «πιλοτικά» θα εκπονηθεί σχέδιο ανάδειξής τους θεσμοποιείται κατά τρόπο πρωτοφανή  η ανάμειξη ιδιωτικών ιδρυμάτων σε ζητήματα διαχείρισης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Για άλλη μια φορά οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στην λαλίστατη κατά τα άλλα  πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. ότι με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το θέμα της ανάδειξης, διαχείρισης και οργάνωσης αρχαιολογικών χώρων και μουσείων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α. (άρθρο 24 του Συντάγματος)  Επιπλέον στα πλαίσια της αναβάθμισης και ανάδειξης των συγκεκριμένων αρχαιολογικών χώρων –σπουδαιότατων για την ιστορική μνήμη- σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία έχουν διατεθεί από Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τα εξής ποσά ανά έργο από το Γ΄Κ.Π.Σ. και το Ε.Σ.Π.Α.:

 1. Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Βραυρώνας: 1,739,906 ευρώ
 2. Διαμόρφωση Αρχαιολογικού Χώρου και Συντήρηση του Ιερού της Αρτέμιδος στη Βραυρώνα: 620,800 ευρώ
 3. Οικοδομικές και Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες Κτιρίου Μουσείου Κεραμεικού: 521,089 ευρώ
 4. Συνολική Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Κεραμεικού: 1,288,541 ευρώ

Όπως λοιπόν σαφώς προκύπτει από τα προεκτεθέντα στοιχεία στους δύο συγκεκριμένους χώρους έχουν ήδη ολοκληρωθεί δράσεις ανάδειξης και ολοκληρωμένης διαχείρισής τους από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων.

Επειδή η εκχώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥΠΠΟΑ στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε επιτροπές «παραμάγαζα» της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας αποτελεί απαράδεκτο και αποτυχημένο μοντέλο χάραξης πολιτικής.

Επειδή ήδη έχουν διατεθεί συγκεκριμένα κονδύλια για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων Κεραμεικού και Βραυρώνας και έχουν υλοποιηθεί μελέτες για την ανάδειξη και διαχείρισή τους

Επειδή η προστασία και διαχείριση αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του ΥΠ.ΠΟ.Α. και των Υπηρεσιών του

Επειδή η ασκούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική στον τομέα του πολιτισμού πέραν της υποχρηματοδότησης του ΥΠ.ΠΟ.Α. οδηγεί πλέον στην υποβάθμιση και απαξίωση των Υπηρεσιών και των εργαζομένων του ΥΠ.ΠΟ.Α.  με προφανή σκοπό την εκχώρηση δράσεων του Υπουργείου σε ιδιώτες

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός

 1. Ποιους λόγους εξυπηρετεί η συγκρότηση αυτής της επιτροπής ενώ η υποβολή και υλοποίηση προτάσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών της;
 2. Ποιες σκοπιμότητες εξυπηρετεί η κατάθεση των προτάσεων της επιτροπής αποκλειστικά στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου;
 3. Ζητήθηκε η εκπόνηση προτάσεων από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των εξαιρετικής σημασίας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων του Κεραμεικού και της Βραυρώνας; Αν όχι γιατί;
 4. Ποιο είναι ακριβώς το πλαίσιο συνεργασίας του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» με το ΥΠ.ΠΟ.Α. για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς;
 5. Ποιο είναι το συνολικό στρατηγικό σχέδιο του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την ανάδειξη και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνική κλίμακα;

 

   ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παρακαλείστε, τέλος, για την πληρέστερη ενημέρωση του Σώματος, όπως καταθέσετε τα σχετικά έγγραφα που τεκμηριώνουν το πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. με το ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» στον ευαίσθητο τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Διακάκη Μαρία

Κανελλοπούλου Μαρία

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Κουράκης Τάσος

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Πάντζας Γεώργιος

Παπαδημητρίου Μάνια

Χατζησοφιά Άννα

Advertisements

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΡΩΤΗΣΗ Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη λεηλασία και την ερήμωση των πανάκριβων αθλητικών εγκαταστάσεων της Παιανίας «Σπίτι του βόλεϊ» και Κλειστό Στάδιο Στίβου

 logosyriza2

Αθήνα, 29/10/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τη λεηλασία και την ερήμωση των πανάκριβων αθλητικών εγκαταστάσεων της Παιανίας «Σπίτι του βόλεϊ» και Κλειστό Στάδιο Στίβου

Ερώτηση, προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατέθεσαν 7 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα τη λεηλασία και την ερήμωση των πανάκριβων αθλητικών εγκαταστάσεων της Παιανίας «Σπίτι του βόλεϊ» και Κλειστό Στάδιο Στίβου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές Γιώργος Πάντζας, Παναγιώτα Δριτσέλη, Ελένη Αυλωνίτου, Μαρία Κανελλοπούλου, Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Αλέξης Μητρόπουλος και Νίκος Βούτσης:

«Έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που το Δημοτικό Συμβούλιο Παιανίας παραχώρησε δημοτική έκταση 60,419,40 τετραγωνικών μέτρων, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στη θέση «Κόντρες – Βαρέζι», για την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων. Στη θέση αυτή κατασκευάστηκε το κλειστό «Σπίτι του Βόλεϊ» και το κλειστό στάδιο του Στίβου, το οποίο άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του τον Μάιο του 2003, για το Βαλκανικό πρωτάθλημα κλειστού στίβου. Μια αθλητική υποδομή η οποία στοίχισε περίπου 6 εκ. ευρώ και αποτέλεσε κόσμημα για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο, αφού συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες της Ευρώπης.

Η διαχείριση και η λειτουργία των εν λόγω αθλητικών εγκαταστάσεων καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της, από 20.12.2002, Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου – Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Δήμου Παιανίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών και Αθλητικών Σωματείων (ΣΕΓΑΣ).

Οι συγκεκριμένες αθλητικές εγκαταστάσεις κατέστησαν ανενεργές λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από το 2011 μέχρι σήμερα, αλλά και εξαιτίας προβλημάτων που αφορούν στον τρόπο και στους φορείς διαχείρισης τους. Από τότε δεν υπάρχει προσωπικό να φυλάξει και να συντηρήσει το χώρο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ερήμωση, τον βανδαλισμό και τις κατά συρροή κλοπές των υποδομών και του εξοπλισμού του.

Συγκεκριμένα σε δημοσίευμα του αθλητικού δημοσιογραφικού site http://www.sport24.gr, με τίτλο «Κλειστό της Παιανίας: Το σπίτι των φαντασμάτων» και ημερομηνία δημοσίευσης 16/06/2014, η πρώτη κλοπή καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2011 όταν εξαφανίστηκαν καλωδιώσεις αλλά και πίνακες του υποσταθμού της ΔΕΗ (κόστους περίπου 200.000 ευρώ) από τον οποίο έπαιρνε ρεύμα το στάδιο. Ακολούθησε με αντίστοιχη λεία η δεύτερη, μια εβδομάδα μετά. Περίπου ένα μήνα μετά είχαμε την τρίτη κλοπή με χοντρά και πανάκριβα καλώδια, για να ακολουθήσουν άλλες δύο ένα χρόνο σχεδόν αργότερα όπου έκαναν φτερά τηλεοράσεις σκούπες, μπαλαντέζες κι ότι άλλο ήταν δυνατό να μεταφερθεί. Το τελευταίο πλιάτσικο που έχει καταγραφεί, πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2012, στο οποίο σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάποιοι ανενόχλητα σήκωσαν όλα τα ηχητικά συστήματα, κονσόλες, ενισχυτές ενώ ξεκρέμασαν από την οροφή 14 τεράστια ηχεία κόστους πολλών χιλιάδων ευρώ. Έτσι, μέσα σε περίπου 1,5 χρόνο από τα μέσα του 2011 μέχρι και το τέλος του 2012 το κλειστό στάδιο στίβου λεηλατήθηκε συνολικά 6 φορές με το κόστος των υλικών που «εξαφανίσθηκαν» να ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ο Δήμος Παιανίας, ως δωρητής της έκτασης και συνδιαχειριστής των εγκαταστάσεων, έκανε και συνεχίζει να κάνει ενέργειες για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα και να λειτουργήσουν ξανά οι αθλητικοί χώροι. Η Περιφέρεια, μάλιστα, έχει εγκρίνει ποσό 500.000 ευρώ, στον προϋπολογισμό του 2014, για την αποκατάσταση των φθορών των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, το Μάρτιο του 2014, ο Υφυπουργός Αθλητισμού ενέκρινε μελέτη προϋπολογισμού 224.369,72 ευρώ, πλέον ΦΠΑ,  για την αποκατάσταση των βλαβών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Τελικά όμως, οι προσπάθειες αυτές για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων αιωρούνται στο κενό, καθώς μένει αδιευκρίνιστη η σχέση ιδιοκτησίας αυτού του χώρου με αποτέλεσμα ο Δήμος Παιανίας να μην μπορεί να υπογράψει σύμβαση με την Περιφέρεια και να υλοποιήσει το έργο. Επίσης, εκτός από τη διευκρίνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των χώρων, απαιτείται να επικαιροποιηθεί και να τροποποιηθεί η προγραμματική, διαχειριστική σύμβαση, ούτως ώστε να βρεθεί μια βιώσιμη λύση για τις εν λόγω εγκαταστάσεις, για το συμφέρον του αθλητισμού, αλλά και του Δήμου Παιανίας και των κατοίκων του.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ερωτάται ο Υπουργός:

 1. Έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες παράδοσης (από τους κατασκευαστές) και παραλαβής (από την πολιτεία) των εγκαταστάσεων; Εάν όχι για ποιο λόγο;
 2. Έχει γίνει από την ΓΓΑ πραγματική αποτίμηση των φθορών που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις; Υπάρχουν ευθύνες για αυτή τη λεηλασία; Πρόκειται να αποστείλει το φάκελο στη δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών σχετικά με τις καταστροφές και τις κλοπές;
 3. Τι σκοπεύει να πράξει ούτως ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία αυτών των σπουδαίων αθλητικών εγκαταστάσεων; Πως προτίθεται να εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους; Υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ της ΓΓΑ, του Δήμου Παιανίας και των Αθλητικών Ομοσπονδιών (ΕΟΠΕ και ΣΕΓΑΣ), από τη χρήση των εν λόγω κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων τα προηγούμενα χρόνια;
 4. Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει προκειμένου να κατοχυρωθεί ο δημόσιος ιδιοκτησιακός χαρακτήρας των εγκαταστάσεων των κλειστών της Παιανίας;
 5. Προτίθεται να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τροποποιηθεί η προγραμματική σύμβαση με τρόπο που θα κατοχυρώνει τη λειτουργικότητα των χώρων, για τις ανάγκες του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και τις ανάγκες του Δήμου Παιανίας και των κατοίκων του;

Αίτηση κατάθεσης εγγράφων

Καλείται επίσης ο Υπουργός να καταθέσει τον πλήρη τεχνικό φάκελο των δυο κλειστών εγκαταστάσεων, με τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής και τα συμβατικά κείμενα με τους κατασκευαστές, όπως επίσης και το, από 20-12-2002, κείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοσίου (ΓΓΑ), Δήμου Παιανίας και Αθλητικών Ομοσπονδιών.»

Τοποθέτηση του Βουλευτή Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Πάντζα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα του Αθλητισμού και για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

logosyriza2

Αθήνα, 10/10/2014

Τοποθέτηση του Βουλευτή Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Πάντζα για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στον τομέα του Αθλητισμού και για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση

«Μετά από τέσσερα χρόνια άγριας λιτότητας, η κατάσταση στην χώρα είναι απελπιστική. Όπως ακριβώς και η ψήφος εμπιστοσύνης που σήμερα ζητάτε. Γιατί πέρα από τον επικοινωνιακό της χαρακτήρα, πάτε να μετρήσετε και τους 180.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές. Οι προγραμματικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν πανικό στην συγκυβέρνηση και ανακούφιση στην κοινωνία. Αυτή την ‘’αντίφαση’’ επεκτείνουμε σήμερα, ξεδιπλώνοντας πτυχές του κυβερνητικού μας προγράμματος σε όλους τους τομείς. Τομείς οι οποίοι μπήκαν στο στόχαστρο των πολιτικών λιτότητας και στον Προκρούστη των περικοπών.

Ένας από αυτούς είναι και ο Αθλητισμός. Που πέρα από τις περικοπές που έχει υποστεί, περνά μια δομική κρίση. Μια κρίση συστημική και αξιών. Γιατί επί δεκαετίες, οικοδομήθηκε ένα μοντέλο, που δεν αντιλαμβάνεται την ανάπτυξή του, ως διαδικασία δημοκρατικής κοινωνικοποίησης. Δεν αντιλαμβάνεται την άθληση ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα, αλλά ως στοιχείο μιας εμπορευματοποίησης που θεωρεί τον αθλούμενο, και τον αθλητή καταναλωτή, και πελάτη μιας αγοράς. Οικοδομήθηκε ένα μοντέλο αντιδημοκρατικό, χωρίς την ισότιμη πρόσβαση στην άθληση για όλους χωρίς διακρίσεις. Με απουσία της συμμετοχικότητας στην διοίκηση των φορέων της άθλησης. Που μόνο στόχο είχε, την παραγωγή τεράστιων υπεραξιών, μέσω του ατομικισμού, της ανάθεσης, της κυριαρχίας των πελατειακών σχέσεων και του παραγοντισμού, της αδιαφάνειας, της βίας και του ντόπινγκ.

Ο τζόγος, οι μεταγραφές, η διακίνηση κεφαλαίων χωρίς έλεγχο, το παρασιτικό μαύρο κεφάλαιο, σε συνθήκες διάχυτης ανομίας, κρατικής ανοχής, φοροδιαφυγής, σπατάλης, και οικειοποίησης πόρων, εξασφάλισαν σε καθεστώς «ομερτά», την επιβίωση των δύο κομμάτων. Εξασφάλισαν την αλληλοεξυπηρέτηση των δύο κομμάτων που σήμερα συγκυβερνούν, με την ισχύ της μιντιοκρατίας, και του κεφαλαίου. Το μοντέλο αυτό, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, τελειώνει μαζί με την σημερινή συγκυβέρνηση.

Με ευθύνη, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός σχεδίου για τον αθλητισμό, το οποίο έχουμε προσεκτικά επεξεργαστεί και πλήρως κοστολογήσει. Με έμφαση τη φυσική αγωγή στην εκπαίδευση, τον αθλητισμό για όλους στην τοπική αυτοδιοίκηση, την αναδιάρθρωση και στήριξη, του ερασιτεχνικού αγωνιστικού και σωματειακού αθλητισμού. Με έλεγχο, απολογισμό, διαφάνεια και ουσιαστική στήριξη, οι αθλητικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, θα παρέχονται δωρεάν και χωρίς επιβάρυνση των νέων και των οικογενειών τους.

Συγκεκριμένα, μερικές μόνο θεσμικές παρεμβάσεις της δικής μας διακυβέρνησης για τον Αθλητισμό είναι:

 • Η αναδιανομή των αθλητικών πόρων, με διαφάνεια και στρατηγική στόχευση την εξυπηρέτηση ενός διαφορετικού αθλητικού μοντέλου. Χωρίς πελατειακές σχέσεις και αδικίες.
 • Η θέσπιση αυτοτελούς κονδυλίου για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό. Σταθερή ετήσια χρηματοδότηση των ερασιτεχνικών αθλητικών δραστηριοτήτων, στην βάση μιας αναπτυξιακής λογικής.
 • Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σταθερή χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενεργειακή αυτοτέλεια των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμες.
 • Νέα φορολογική πολιτική στον χώρο των υπηρεσιών αθλητισμού, του αθλητικού θεάματος, αλλά και του επαγγελματικού αθλητισμού, με όρους ανταποδοτικότητας προς τον ερασιτεχνικό αθλητισμό.
 • Η δημιουργία μιας «ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ», που με ποιοτικούς, αναπτυξιακούς όρους, θα ελέγχει την οικονομική διαφάνεια αλλά και την σκοπιμότητα των εσόδων – εξόδων των αθλητικών φορέων.
 • Η καθιέρωση ενός «ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ», στο οποίο θα ορίζεται επακριβώς η έννοια του «αυτοδιοίκητου» στον αθλητισμό.
 • Η άμεση διενέργεια διαχειριστικού και Οικονομικού Ελέγχου όλων των εποπτευόμενων φορέων και των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών
 • Η κατοχύρωση θεσμικά των εργαζομένων στον αθλητισμό. Χωρίς ελαστικές σχέσεις εργασίας που στοχοποιούν τα ασφαλιστικά, μισθολογικά κι εργασιακά τους δικαιώματα.
 • Η αποκατάσταση των εργαζόμενων της ΓΓΑ που πλήγηκαν από τις πολιτικές των απολύσεων του μνημονίου.
 • Η καθιέρωση της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ως ενιαίο και πάγιο εκλογικό σύστημα σε όλους τους αθλητικούς φορείς, όλων των βαθμίδων.
 • Η κατάργηση κάθε καταστατικής αναχρονιστικής διάταξης που αποκλείει και εμποδίζει τους πολίτες, τους αθλητές και προπονητές, από την εγγραφή τους ως ισότιμα μέλη και τη συμμετοχή τους στη διοίκηση των αθλητικών φορέων.
 • Ο περιορισμός της θητείας των προεδρείων των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών σε δυο Ολυμπιακούς κύκλους (8 έτη).
 • Η συμμετοχή αθλητών των εθνικών ομάδων καθώς και των προπονητών, στις διοικήσεις των εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών, με έναν εκπρόσωπο από κάθε πλευρά.
 • Η ανάδειξη του επιτελικού ρόλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού. Με σεβασμό στους παιδαγωγούς γυμναστές, στους επιστήμονες, στους εργαζόμενους των αθλητικών υποδομών, στους αθλητές.
 • Η ίδρυση γραφείου ειδικού συμβούλου Αθλητισμού και συνηγόρου για τα δικαιώματα των αθλητών, των προπονητών, των μελών διοικήσεων και των φιλάθλων.
 • Η δημιουργία Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διαφάνειας κι Ελέγχου Νομιμότητας για τον Αθλητισμό, όπως ακριβώς υπάρχει και στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.
 • Αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο που θα εφαρμόζεται χωρίς ανοχή και διακρίσεις απέναντι στα φαινόμενα της βίας και του ντόπινγκ. Ώστε να μην ξαναζήσουμε θλιβερά γεγονότα όπως αυτό της Κρήτης.

Κλείνω λέγοντας το εξής. Μιλάτε συνεχώς για λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Και ότι εάν θα γίνει κυβέρνηση, που θα γίνει.., θα καταστρέψει την χώρα. Τι να καταστρέψει..; Υπάρχει χειρότερη καταστροφή από αυτή που φέρατε στην πατρίδα, μας ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ;

Ζητάτε τώρα ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές σας; Οπωσδήποτε θα σας την δώσουν. Εδώ έχουν ψηφίσει τόσα Μνημόνια, εδώ θα σταματήσουν; Ποιόν κοροϊδεύετε; Εμάς ή τον Ελληνικό λαό;

Κύριοι της συγκυβέρνησης είστε μια τραγωδία για την Πατρίδα μας. Και η λύση στην τραγωδία είναι η κάθαρση. Μιλάω κυρίες και κύριοι για τον ορισμό της Αρχαίας Ελληνικής Τραγωδίας. Σας ευχαριστώ πολύ.»

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα το κόστος των εργασιών συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα στο ΟΑΚΑ

logosyriza2

Αθήνα, 16/9/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα το κόστος των εργασιών συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα στο ΟΑΚΑ

Ερώτηση, προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, με θέμα το κόστος των εργασιών συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, κατέθεσαν 9 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι Βουλευτές ζητούν από τους συναρμόδιους Υπουργούς απαντήσεις, σχετικά με τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν γύρω από τις εργασίες συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα, εάν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους και εάν έχει εκτιμηθεί το κόστος τους από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ειδικότερα, με δεδομένη την πρόσφατη ανακοίνωση της ΓΓΑ ότι δεσμεύτηκαν πόροι για το συγκεκριμένο έργο ύψους 8 εκ. ευρώ, ζητούν από τα συναρμόδια Υπουργεία, μεταξύ άλλων, και τη μελέτη σύμφωνα με την οποία εκτιμήθηκε το κόστος των εργασιών συντήρησης.

Στην ερώτησή τους οι Βουλευτές Γιώργος Πάντζας, Παναγιώτα Δριτσέλη, Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Ελένη Αυλωνίτου, Άννα Χατζησοφιά, Δημήτρης Στρατούλης, Χαρά Καφαντάρη, Θεανώ Φωτίου και Μαρία Κανελλοπούλου αναφέρουν τα εξής:

«Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και την κατασκευή του περίφημου στεγάστρου του Ολυμπιακού Σταδίου. Ένα έργο βιτρίνας το οποίο κόστισε 130 εκ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία εργασία συντήρησης και επισκευής, με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσε να εκδοθεί η σχετική άδεια λόγω της αυθαίρετης κατασκευής του.

Σε αυτή την δεκαετή ολιγωρία της πολιτείας και την επικίνδυνη για την ασφάλεια των θεατών και των αθλητών αντιμετώπιση του θέματος, η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοίνωσε στις 25 Αυγούστου 2014 ότι για τα απαραίτητα έργα συντήρησης και επισκευής των στεγάστρων και μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, δεσμεύθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Δένδια με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Σγουρού, χωρίς να ενημερωθεί η νέα Περιφερειακή Αρχή, πόροι ύψους 8 εκ. ευρώ από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Αττικής.

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια προκειμένου να δρομολογηθούν οι πρώτες εργασίες συντήρησης, προκαλούν εύλογα και σοβαρότατα ερωτήματα. Αποκαλύπτουν δε, για άλλη μια φορά, τη προχειρότητα, την ανευθυνότητα και την κερδοσκοπική λογική που χαρακτήρισε τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στο θέμα της κατασκευής και μεταολυμπιακής διαχείρισης των εγκαταστάσεων, όσο και την συνολική τους αντίληψη στη κατασκευή αθλητικών έργων χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις νόμοι και οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης.

Επίσης, σοβαρότατα ερωτήματα εγείρονται γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε και δεν υλοποιήθηκε κανένας σχεδιασμός για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ, με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ούτε δόθηκε η πρέπουσα σημασία στις κατά καιρούς δημιουργικές προτάσεις των εργαζομένων για το θέμα αυτό (πχ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συλλογή βρόχινου νερού κλπ).»

Το κείμενο της ερώτησης έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://wp.me/p2VOlQ-by

 

ΕΡΩΤΗΣΗ – Το υψηλό κόστος της συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα

logosyriza2

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

– Πολιτισμού και Αθλητισμού

– Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

– Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: «Το υψηλό κόστος της συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα»

Δέκα χρόνια έχουν περάσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και την κατασκευή του περίφημου στεγάστρου του Ολυμπιακού Σταδίου. Ένα έργο βιτρίνας το οποίο κόστισε 130 εκ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο και στο οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ καμία εργασία συντήρησης και επισκευής, με την αιτιολογία ότι δεν μπορούσε να εκδοθεί η σχετική άδεια λόγω της αυθαίρετης κατασκευής του.

Σε αυτή την δεκαετή ολιγωρία της πολιτείας και την επικίνδυνη για την ασφάλεια των θεατών και των αθλητών αντιμετώπιση του θέματος, η ηγεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ανακοίνωσε στις 25 Αυγούστου 2014 ότι για τα απαραίτητα έργα συντήρησης και επισκευής των στεγάστρων και μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα στο ΟΑΚΑ, δεσμεύθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Δένδια με τη σύμφωνη γνώμη του κ. Σγουρού, χωρίς να ενημερωθεί η νέα Περιφερειακή Αρχή,  πόροι ύψους 8 εκ. ευρώ από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Αττικής.

Το γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν 10 χρόνια προκειμένου να δρομολογηθούν οι πρώτες εργασίες συντήρησης, προκαλούν εύλογα και σοβαρότατα ερωτήματα. Αποκαλύπτουν δε, για άλλη μια φορά, τη προχειρότητα, την ανευθυνότητα και την κερδοσκοπική λογική που χαρακτήρισε τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στο θέμα της κατασκευής και μεταολυμπιακής διαχείρισης των εγκαταστάσεων, όσο και την συνολική τους αντίληψη στη κατασκευή αθλητικών έργων χωρίς να τηρούνται οι στοιχειώδεις νόμοι και οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης.

Επίσης, σοβαρότατα ερωτήματα εγείρονται γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρξε και δεν υλοποιήθηκε κανένας σχεδιασμός για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του συγκροτήματος του ΟΑΚΑ, με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κόστους, ούτε δόθηκε η πρέπουσα σημασία στις κατά καιρούς δημιουργικές προτάσεις των εργαζομένων για το θέμα αυτό (πχ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συλλογή βρόχινου νερού κλπ).

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 1. Ποιες είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες συντήρησης για το στέγαστρο του ΟΑΚΑ; Έχει πραγματοποιηθεί μειοδοτικός διαγωνισμός ή θα γίνει διαδικασία απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου;
 2. Έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης στο στέγαστρο του ΟΑΚΑ και αν ναι, πότε προβλέπεται να ξεκινήσουν και πότε να ολοκληρωθούν οι εργασίες;
 3. Έχουν εκτιμήσει οι τεχνικές υπηρεσίες της ΓΓΑ το τελικό κόστος των επισκευών ή θα παρατηρηθεί πάλι η προσφιλής τακτική των υπερβάσεων κατόπιν αναθέσεων;
 4. Με ποιο τρόπο σχεδιάζεται να αντιμετωπιστούν στο μέλλον οι δαπανηρές επισκευαστικές απαιτήσεις του στεγάστρου του Ολυμπιακού Σταδίου;

Επίσης καλείται ο αρμόδιος Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

  1. Την αρχική σύμβαση κατασκευής και ανέγερσης των στεγάστρων και μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα στο ΟΑΚΑ με την ανάδοχο εταιρεία και τις συμπεριλαμβανόμενες εγγυήσεις της κατασκευής
  2. Το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής του έργου
  3. Τη μελέτη, σύμφωνα με την οποία κοστολογήθηκαν οι εργασίες συντήρησης και προέκυψε το ύψος της χρηματοδότησης
  4. Τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης

 

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Παναγιώτα Δριτσέλη

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Ελένη Αυλωνίτου

Άννα Χατζησοφιά

Δημήτρης Στρατούλης

Χαρά Καφαντάρη

Θεανώ Φωτίου

Μαρία Κανελλοπούλου

ΔΤ – Η εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και άθλησης των πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας

logosyriza2

Αθήνα, 11/9/2014

Δελτίο Τύπου

Η εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης και άθλησης των πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας αποτελεί καθήκον και υποχρέωση της πολιτείας

Την άμεση ανάγκη στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη συντήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων, με την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, αναδεικνύουν σαράντα επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με ερώτηση που κατέθεσαν προς τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι βουλευτές αναφέρουν ότι, σήμερα δεκάδες εγκαταστάσεις συνεχίζουν να μην έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, να μην ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις προδιαγραφές και να είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια και την υγιεινή των αθλουμένων και των θεατών. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξυμμένο στην περιφέρεια της χώρας και ιδιαίτερα στη νησιωτική και ορεινή χώρα, με αποτέλεσμα να απειλείται το δικαίωμα το κάθε πολίτη στην άθληση.

Οι βουλευτές καταγγέλλουν ότι, η αθλητική υποδομή της χώρας, η οποία δημιουργήθηκε με χρήματα του ελληνικού λαού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κοινωνικές ανάγκες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την πάροδο του χρόνου υποβαθμίστηκε από την αδιαφορία της Πολιτείας. Αφέθηκε επί σειρά ετών στη διάβρωση και στην απαξίωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες κυριαρχεί η αυθαιρεσία και η ανασφάλεια, χωρίς τις προβλεπόμενες από το νόμο τεχνικές προδιαγραφές. Καταγγέλλουν ότι, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν επεξεργάστηκαν έναν καθολικό σχεδιασμό περιφερειακής ανάπτυξης αθλημάτων, με βάση τις κοινωνικές και πληθυσμιακές συνθήκες, καθώς και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Δεν σχεδίασαν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αξιοποίησης των αθλητικών υποδομών με πλήρη καταγραφή των αναγκών και των ελλείψεων, στηριζόμενο σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρηματοδότησης και κάλυψης των στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων.

Τα παραπάνω καθιστούν τη σημερινή πολιτική ηγεσία που αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων, προ των ευθυνών της, αναφορικά με την καθημερινή και ασφαλή λειτουργία ολόκληρης της αθλητικής υποδομής.

Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Αθλητισμού ΣΥΡΙΖΑ

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://wp.me/p2VOlQ-bs

 

ΕΡΩΤΗΣΗ – “Άμεση ανάγκη στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη συντήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων”

logosyriza2

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς

–              Εσωτερικών

–              Οικονομικών

–              Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Άμεση ανάγκη στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη συντήρηση και τη βελτίωση της ασφάλειας των αθλητικών εγκαταστάσεων

Η αθλητική υποδομή της χώρας, η οποία δημιουργήθηκε με χρήματα του ελληνικού λαού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι κοινωνικές ανάγκες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με την πάροδο του χρόνου υποβαθμίστηκε από την αδιαφορία της Πολιτείας, με αποτέλεσμα να αφεθεί επί σειρά ετών στη διάβρωση και στην απαξίωση. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις, στις οποίες κυριαρχεί η αυθαιρεσία και η ανασφάλεια. Πολλές από αυτές λειτουργούν με αυθαίρετες κατασκευές, χωρίς τις προβλεπόμενες από το νόμο τεχνικές προδιαγραφές, ενώ άλλες δεν διαθέτουν μέχρι σήμερα άδεια λειτουργίας και άδεια τελέσεως αγώνων.

Η κατάσταση αυτή συντηρήθηκε για πάνω από μία δεκαετία, με την Πολιτεία να αναβάλλει συνεχώς, μέσω διαδοχικών υπουργικών αποφάσεων, την εφαρμογή των προβλέψεων του αθλητικού νόμου για την αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας. Τελικά, με το νόμο 4178/2013 προβλέφθηκε η διαδικασία οριστικής τακτοποίησης των αυθαίρετων αθλητικών εγκαταστάσεων, με καταλυτική ημερομηνία εφαρμογής, μετά από συνεχείς εξάμηνες παρατάσεις, την 31/8/2014.

Σήμερα, δεκάδες εγκαταστάσεις συνεχίζουν να μην έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας, να μην ανταποκρίνονται σε στοιχειώδεις προδιαγραφές και να είναι επικίνδυνες για την ασφάλεια και την υγιεινή των αθλουμένων και των θεατών. Σε αρκετές περιπτώσεις, το αποτέλεσμα είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να απαγορεύουν τη χρήση τους. Το πρόβλημα, λίγες ημέρες μετά το πέρας της σχετικής διορίας προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραμένει ιδιαίτερα οξυμμένο στην περιφέρεια της χώρας και ιδιαίτερα στη νησιωτική και ορεινή χώρα. Βασικό πρόβλημα παραμένει η αδυναμία των Δήμων να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες από το νόμο επιστημονικές μελέτες και εργασίες ώστε να εκδοθεί από τις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις η σχετική άδεια λειτουργίας και να εξασφαλιστεί η καθημερινή και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Για την επίλυση του προβλήματος απαιτείται καθολικός σχεδιασμός περιφερειακής ανάπτυξης αθλημάτων, με βάση τις κοινωνικές και πληθυσμιακές συνθήκες, καθώς και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Συστατικό στοιχείο αυτού του σχεδιασμού αποτελεί και ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των αθλητικών υποδομών, με πλήρη καταγραφή των αναγκών και των ελλείψεων. Ταυτόχρονα απαιτείται ένα αποτελεσματικό σύστημα χρηματοδότησης και κάλυψης των στοιχειωδών λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων, καθώς και η στελέχωση τους με το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η καθημερινή και ασφαλής λειτουργία τους.

Επειδή είναι υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίζει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό και να συντηρεί τις δημόσιες και δημοτικές υποδομές άθλησης.

Επειδή η τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να συντηρήσει τις αθλητικές της υποδομές στο πλαίσιο των οικονομικών περιορισμών που υφίσταται.

 

Ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών:

 1. Έχει προχωρήσει το Υπουργείο στην καταγραφή των αναγκών και των ελλείψεων των αθλητικών εγκαταστάσεων, μέσω των σχετικών επιτροπών που έχουν συσταθεί από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας;
 2. Έχουν συσταθεί σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας οι εν λόγω επιτροπές; Εάν όχι σε ποιες και για ποιο λόγο δεν συστάθηκαν;
 3. Πρόκειται να διατεθεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να διενεργηθούν όλες τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και εργασίες που απαιτούνται;

 

Ερωτάται ο Υπουργός Οικονομικών:

Με ποιο τρόπο θα συμβάλει η Πολιτεία, ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στην τοπική αυτοδιοίκηση, για την επισκευή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που καλείται να διαχειριστεί;

 

Ερωτάται ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού:

Έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τις εγκαταλελειμμένες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, που χρονολογούνται από τη περιβόητη περίοδο του 2004 που «κοσμούν» ολόκληρη την περιφέρεια της χώρας, αλλά και τις στήλες μεγάλων και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης οι οποίες κάνουν λόγο για ανυπαρξία, ανικανότητα και ανεπάρκεια της πολιτείας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

Παναγιώτα Δριτσέλη

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

Χαρά Καφαντάρη

Γιώργος Βαρεμένος

Τζένη Βαμβακά

Φωτεινή Κούβελα

Ιωάννα Γαϊτάνη

Δημήτρης Γάκης

Γιάννης Σταθάς

Γιάννης Αμανατίδης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Θανάσης Πετράκος

Κώστας Μπάρκας

Θοδωρής Δρίτσας

Θεανώ Φωτίου

Στέφανος Σαμοΐλης

Μαρία Διακάκη

Μαρία Τριανταφύλλου

Μαρία Κανελλοπούλου

Δημήτρης Στρατούλης

Ιωάννης Μιχελογιαννάκης

Νάντια Βαλαβάνη

Χρήστος Μαντάς

Κατερίνα Ιγγλέζη

Βαγγέλης Διαμαντόπουλος

Βασίλης Κυριακάκης

Ηρώ Διώτη

Νίκος Μιχαλάκης

Κωστής Δερμιτζάκης

Μαρία Μπόλαρη

Τάσος Κουράκης

Ευγενία Ουζουνίδου

Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου

Χρήστος Καραγιαννίδης

Αλέξης Μητρόπουλος

Αγνή Καλογερή

Μιχάλης Κριτσωτάκης

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Βασίλης Χατζηλάμπρου

Σταύρος Κοντονής

Όλγα Γεροβασίλη

Γιάννης Ζερδελής

Ανδρέας Ξανθός

Δημήτρης Γελαλής

Μάνια Παπαδημητρίου

Άννα Χατζησοφιά