ΕΡΩΤΗΣΗ – Η σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ή μέσω οποιουδήποτε άλλου φορέα πλην του μόνου αρμόδιου κατά το Νόμο Υπουργείου Παιδείας αποτελεί θεσμική εκτροπή η οποία παραβιάζει τους νόμους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

 logosyriza

 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Η σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ή μέσω οποιουδήποτε άλλου φορέα πλην του μόνου αρμόδιου κατά το Νόμο Υπουργείου Παιδείας αποτελεί θεσμική εκτροπή η οποία παραβιάζει τους νόμους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η μνημονιακή εκπαιδευτική πολιτική που συνεχίζει 3,5 χρόνια τώρα να εφαρμόζει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είναι πλέον γνωστή όπως και τα αποτελέσματά της.

Κραυγαλέο παράδειγμα η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όπου η πολιτική της μνημονιακής συγκυβέρνησης καταλήγει σε ξεκάθαρη παραβίαση τόσο του Συντάγματος, των Νόμων και των Διεθνών Συμβάσεων όσο και των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από αυτές. Κάθε διακηρυγμένη αξία και αρχή καταργείται, οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης υποβαθμίζονται, απαξιώνονται και εξωθούνται σε διάλυση.

Σήμερα, δύο μήνες μετά την έναρξη του νέου σχολικού έτους στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης επικρατεί μια απερίγραπτη και χαοτική κατάσταση.

Τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.), τα λειτουργικά κενά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ανέρχονταν σε 1232  για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και σε 425 για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (EBΠ), πριν τις όποιες τοποθετήσεις. Μέχρι το τέλος Οκτώβρη δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για την κάλυψη των κενών αυτών. Ύστερα από διαμαρτυρίες των γονέων και των εργαζομένων στην ΕΑΕ, βρέθηκαν 300 πιστώσεις που εντάχθηκαν, με βιαστική τροποποίηση του σχετικού Δελτίου, στα προγράμματα ΕΣΠΑ (27/09/2013 – 2η Τροποποίηση των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων με τίτλο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», με MIS 440994 και 440995  στους Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».) Με αυτόν τον τρόπο καλύφθηκαν «άμεσες και επιτακτικές ανάγκες» κυρίως σε ΕΒΠ. Εξακολουθούν ωστόσο να παραμένουν 1357 κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα παραμένουν χωρίς ΕΕΠ τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), προσωπικό το οποίο είναι απαραίτητο για την κατά νόμο συγκρότηση των διεπιστημονικών ομάδων.

Αποτέλεσμα είναι τα ΚΕΔΔΥ να μη μπορούν να ανταποκριθούν στις ασφυκτικές προθεσμίες των 45 ημερών, που θέτει ο Ν. 4186/2013 για την έκδοση των γνωματεύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται στο τέλος του Νοέμβρη νέα τροποποίηση των σχετικών Δελτίων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για να υπάρξει δυνατότητα κάλυψης 150 ακόμη κενών σε ΕΕΠ.

Ταυτόχρονα, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, είτε υπολειτουργούν, είτε παραμένουν κλειστές. Έτσι πολλοί μαθητές με αναπηρία υποχρεώνονται να παραμένουν εκτός σχολείου.

Το Υπουργείο Παιδείας, μπροστά στην πρωτοφανή αυτή κατάσταση επινόησε ως λύση για την κάλυψη των κενών ΕΕΠ και ΕΒΠ της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στα ΚΕΔΔΥ και στις ΣΜΕΑΕ τη μετατροπή των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ τα οποία προγράμματα, όμως, έχουν στόχο την παροχή ευκαιριών για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε νέους ανέργους.

Έτσι πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία ακόμη τροποποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ, η Απόφαση  Ένταξης της Πράξης “ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΑΠ1” με κωδικό MIS 456921 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”.

Στην Απόφαση αναφέρεται ότι: «η  Πράξη προκηρύσσεται στο πλαίσιο του Ν. 4152 / 2013 (ΦΕΚ107 Α΄) για την κατάρτιση Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Έχει ως στόχο την υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών […] Αντικείμενο της Πράξης είναι η πρόσληψη και η απασχόληση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες Α’/θμιας και Β’/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Δ/νσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης)».

Η Πολιτική Ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού εξαίρεσε την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση από τη χρηματοδότηση μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, προσπαθεί τώρα να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε προσωπικό των ειδικών σχολείων και των ΚΕΔΔΥ και να λύσει τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και λειτουργίας τους τροποποιώντας συνεχώς τις προβλέψεις των χρηματοδοτικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε. με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων.

Ωστόσο, με την πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα 6 μηνών και 15 ημερών, δηλαδή με μειωμένη διάρκεια σύμβασης σε σχέση με την διάρκεια του σχολικού έτους, με εξευτελιστική αμοιβή (€490 το μήνα) σε σχέση με το υπάρχον προσωπικό και βέβαια με μειωμένα προσόντα σε σχέση με το απασχολούμενο μέχρι σήμερα προσωπικό δεν επιτυγχάνεται η υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε μαθητές με ή χωρίς αναπηρία. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ που υπηρετούν σε ΚΕΔΔΥ και ΣΜΕΑΕ πρέπει να διαθέτουν αυξημένα προσόντα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η προϋπηρεσία σε δομές της ΕΑΕ. Αυτό αποδεικνύεται και από το περιεχόμενο της Αρ.Πρωτ.: 117775 / Γ6 / 27-08-2013 προκήρυξης του Υ.ΠΑΙ.Θ. για την κατάρτιση πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ κατά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης. Πρόκειται για αξιολογικούς πίνακες οι οποίοι καταρτίζονται κατά σειρά μοριοδοτούμενων προσόντων όπως Διδακτορικό, Μεταπτυχιακό, προϋπηρεσία κτλ. Επομένως, η πρόσληψη ΕΕΠ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ούτε βελτιώνει, ούτε διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαιδευτικής διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης στους μαθητές με αναπηρία επειδή τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη και μοριοδοτούνται είναι κριτήρια ανεργίας και κοινωνικά και όχι προσόντων.

Η σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ ή μέσω οποιουδήποτε άλλου φορέα πλην του μόνου αρμόδιου κατά το Νόμο Υπουργείου Παιδείας αποτελεί θεσμική εκτροπή, επειδή παραβιάζει τους Νόμους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Με δεδομένες τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 2, του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) στις οποίες ορίζεται ότι: «Η ΕΑΕ, όπως και η γενική εκπαίδευση, είναι υποχρεωτική και λειτουργεί ως αναπόσπαστο τμήμα της ενιαίας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Το κράτος υποχρεούται να παρέχει ΕΑΕ σε σχολεία Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποκλειστικός φορέας της ΕΑΕ είναι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.)…»,

 

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να ακυρώσει τη σχεδιαζόμενη πρόσληψη και τοποθέτηση ΕΕΠ και ΕΒΠ στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΔΥ μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα του ΟΑΕΔ;
  2. Με ποιο τρόπο θα διαφυλάξει τα δικαιώματα των υποψηφίων Αναπληρωτών  ΕΕΠ και ΕΒΠ που αναμένουν, όπως έχουν δικαίωμα, τον διορισμό τους μέσω των Πινάκων Υποψηφίων Αναπληρωτών που έχουν καταρτισθεί πρόσφατα σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας;
  3. Προτίθεται να προχωρήσει άμεσα, ως μόνος αρμόδιος και καθ’ ύλην Υπουργός στην πρόσληψη του αναγκαίου αριθμού ΕΕΠ και ΕΒΠ, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών στις ΣΜΕΑΕ και στα ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Γιώργος Πάντζας

 

Τζένη Βαμβακά

 

Τάσος Κουράκης

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής

 

Στέφανος Σαμοΐλης

 

Γιώργος Βαρεμένος

 

Μαρία Κανελλοπούλου

 

Δημήτρης Γελαλής

 

Νίκος Μιχαλάκης

 

Χαρά Καφαντάρη

 

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

 

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

 

Μαρία Μπόλαρη

 

Κώστας Ζαχαριάς

 

Μιχάλης Κριτσωτάκης

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

 

Ευγενία Ουζουνίδου

 

Κατερίνα Ιγγλέζη

 

Ιωάννα Γαϊτάνη

 

Δημήτρης Γάκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Γιώργος Πάντζας: «Το πολυτιμότερο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά μας, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απελπισία και την αμορφωσιά.»

logosyriza 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 24/9/2013

Γιώργος Πάντζας: «Το πολυτιμότερο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά μας, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απελπισία και την αμορφωσιά.»

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιώργος Πάντζας, με θέμα τα εκπαιδευτικά κενά στα Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αττικής.

 

Με την ερώτησή του, ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό Παιδείας να τον ενημερώσει για το πότε και με ποιο τρόπο σκοπεύει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στο 2ο Δημοτικό της Νέας Περάμου αλλά και γενικά στα Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αττικής.

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

«Με την εφαρμοζόμενη από την κυβέρνηση των συνεταίρων μνημονιακή πολιτική, για πέμπτη συνεχή χρονιά, η εκπαίδευση στη χώρα μας οδηγείται στο απόλυτο αδιέξοδο. Ότι έχει κατακτηθεί σε διάστημα πολλών ετών και με πολλούς αγώνες, απαξιώνεται ή καταργείται.

 

Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων, αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, κατάργηση όσων υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης έχουν απομείνει. Σχολικά κτίρια – κουφάρια, χωρίς θέρμανση, χωρίς καθαρισμό, χωρίς ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς σχολικούς φύλακες.

 

Χωρίς εκπαιδευτικούς.

 

Το πολυτιμότερο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά μας, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απελπισία και την αμορφωσιά.

 

Στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής της Δυτικής Αττικής, τα κενά των Δασκάλων του κανονικού προγράμματος πλησιάζουν τα 80. Ειδικότερα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου, στο οποίο φοιτούν 235 μαθητές, απουσιάζουν 8 Δάσκαλοι από το κανονικό πρόγραμμα. Το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, 4 Δάσκαλοι και 1 Γυμναστής, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών, οι περισσότεροι από τους οποίους παραμένουν στα σπίτια τους.»

 Την ερώτηση μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο : http://wp.me/p2VOlQ-5P

Πολιτικό Γραφείο

Γιώργου Πάντζα

Βουλευτή Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Τηλ. 210 3708387

E-mail: gpantzas@parliament.gr

Blog: https://gpantzas.wordpress.com/

ΕΡΩΤΗΣΗ – «Κενά εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αττικής»

 logosyriza

 Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Κενά εκπαιδευτικών στα Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αττικής»

Με την εφαρμοζόμενη από την κυβέρνηση των συνεταίρων μνημονιακή πολιτική, για πέμπτη συνεχή χρονιά, η εκπαίδευση στη χώρα μας οδηγείται στο απόλυτο αδιέξοδο. Ότι έχει κατακτηθεί σε διάστημα πολλών ετών και με πολλούς αγώνες, απαξιώνεται ή καταργείται.
Συγχωνεύσεις – καταργήσεις σχολείων, αύξηση των μαθητών ανά τμήμα, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών, κατάργηση όσων υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης έχουν απομείνει. Σχολικά κτίρια – κουφάρια, χωρίς θέρμανση, χωρίς καθαρισμό, χωρίς ολοήμερο πρόγραμμα, χωρίς σχολικούς φύλακες.
Χωρίς εκπαιδευτικούς.
Το πολυτιμότερο κομμάτι της κοινωνίας μας, τα παιδιά μας, οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην απελπισία και την αμορφωσιά.
Στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής της Δυτικής Αττικής, τα κενά των Δασκάλων του κανονικού προγράμματος πλησιάζουν τα 80. Ειδικότερα, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Περάμου, στο οποίο φοιτούν 235 μαθητές, απουσιάζουν 8 Δάσκαλοι από το κανονικό πρόγραμμα. Το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό, 4 Δάσκαλοι και 1 Γυμναστής, δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των μαθητών, οι περισσότεροι από τους οποίους παραμένουν στα σπίτια τους.
Επειδή είναι απαράδεκτο οι ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές να στερούν από τα παιδιά μας το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στη μόρφωση,
ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.      Πότε και με ποιο τρόπο σκοπεύει να καλύψει τα κενά του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου;
2.      Πότε και με ποιο τρόπο σκοπεύει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν στα Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αττικής;
Ο ερωτών Βουλευτής
Γιώργος Πάντζας

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ

logosyriza

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Αθήνα, 23-09-2013

ΘΕΜΑ : «Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ»
Παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα πλήρη φάκελο με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τον αριθμό των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν σε κάθε ΚΕΔΔΥ κατά ειδικότητα και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
  2. Τον αριθμό του μαθητικού πληθυσμού που περιλαμβάνεται στην περιοχή ευθύνης κάθε ΚΕΔΔΥ.
  3. Ενημερωτικό σημείωμα από κάθε προϊστάμενο ΚΕΔΔΥ στο οποίο θα αναφέρονται:

α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εκπαιδευτικού και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που απαιτείται προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης από το ΚΕΔΔΥ των γνωματεύσεων εντός 45 ημερών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 22 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)

β. Ο αριθμός των περιπτώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα

                                          

Ο ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ

 

ΕΡΩΤΗΣΗ – «Σχετικά με τη στελέχωση των Ειδικών Σχολείων και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας με Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)»

 logosyriza

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 19/06/2013

 Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: «Σχετικά με τη στελέχωση των Ειδικών Σχολείων και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της χώρας με Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.)»

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν τις τελευταίες μέρες το φως της δημοσιότητας, η στοιχειώδης λειτουργία των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας την ερχόμενη σχολική χρονιά βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από τον κρατικό προϋπολογισμό θα διατεθούν μόνο 2.000 πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, Ξένων και Μειονοτικών κλπ). Από αυτές τις πιστώσεις κανείς δεν γνωρίζει πόσες θα διατεθούν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για πρόσληψη αναπληρωτών προκειμένου να καλυφθούν οι σχετικές ανάγκες των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Επομένως, οι ανάγκες αυτές θα επιχειρηθεί να καλυφθούν με προγράμματα ΕΣΠΑ, στα οποία όμως δεν προβλέπεται η πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) σε Ειδικά Σχολεία. Από προγράμματα ΕΣΠΑ θα καλυφθούν ανάγκες Ε.Ε.Π και εκπαιδευτικών στις Ε.Δ.Ε.Α.Υ και ανάγκες Ε.Β.Π για τη λεγόμενη Παράλληλη Στήριξη.

Επισημαίνεται ότι, οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, λόγω κατάταξης τους στον Άξονα 9 Σταδιακής Εισόδου, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την εν λόγω Πράξη μέσω ΕΣΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους από  πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται επίσης ότι, για τη στοιχειώδη λειτουργία των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της χώρας, την επόμενη σχολική χρονιά, απαιτείται η πρόσληψη χιλίων (1000) τουλάχιστον αναπληρωτών από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. Σε αντίθετη περίπτωση η συρρίκνωσή τους πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Υπενθυμίζοντας:

α) τη δέσμευση της Πολιτείας, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3699/2008, να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες,

β) τις Συνταγματικές Επιταγές και

γ) τις Διεθνείς Συμβάσεις,

ερωτάται ο κ Υπουργός:

 

  1. Πόσες πιστώσεις προτίθεται να διαθέσει από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να προσληφθούν αναπληρωτές που θα καλύψουν τις ανάγκες των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης;
  2. Προτίθεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών σε Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου;
  3. Με ποιο τρόπο θα καλύψει συνολικά τις ανάγκες των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. σε Ε.Ε.Π. και των Ειδικών Σχολείων σε Ε.Β.Π.;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

 

Τάσος Κουράκης

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Μαρία Κανελλοπούλου

 

Χρήστος Μαντάς

 

Τζένη Βαμβακά

 

Αϊχάν Καρά Γιουσούφ

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής

 

Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη

 

Νίκος Συρμαλένιος

 

Θεανώ Φωτίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ : «Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ»

 logosyriza

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 20/6/2013

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ : «Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ»

Τον κίνδυνο να μη μπορεί να λειτουργήσει, έστω και στοιχειωδώς, την επόμενη σχολική χρονιά η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση της χώρας λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών και υποστηρικτικού προσωπικού επισημαίνει με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Παιδείας ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας, ερώτηση την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 10 Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ.

Στην Ερώτησή του ο Βουλευτής υπενθυμίζει τις Συνταγματικές επιταγές, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη δέσμευση της Πολιτείας «να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες».

Όμως, η μνημονιακή πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης παραβιάζει όλες τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις του Κράτους, κάθε διακηρυγμένη αξία και αρχή και υποβαθμίζει την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Παιδείας ζήτησε από τους Υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, μόνο 2.000 πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, για πρόσληψη αναπληρωτών που θα καλύψουν τις ανάγκες του συνόλου της εκπαίδευσης. Όμως από αυτές τις 2.000 πιστώσεις κανείς δεν γνωρίζει πόσες (από ελάχιστες ως καθόλου) θα διατεθούν αποκλειστικά για τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Θα πρέπει επομένως, οι ανάγκες αυτές να καλυφθούν με προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία όμως, δεν προβλέπουν την πρόσληψη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για παράδειγμα, οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, δεν συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Επομένως, θα πρέπει να καλύψουν το σύνολο των αναγκών τους μόνο μέσω του κρατικού προϋπολογισμού.

Από τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος ενώ προβλέπει 2000 πιστώσεις για το σύνολο της εκπαίδευσης, μόνο για την Ειδική Αγωγή απαιτείται η πρόσληψη χιλίων (1000) τουλάχιστον αναπληρωτών μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να λειτουργήσει στοιχειωδώς την επόμενη σχολική χρονιά.

Με δεδομένα τα παραπάνω, οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. ζητούν να ενημερωθούν από τον Υπουργό Παιδείας πόσες πιστώσεις προτίθεται να διαθέσει από τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να προσληφθούν αναπληρωτές που θα καλύψουν τις ανάγκες των δομών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Επίσης τον ερωτούν εάν προτίθεται να καλύψει το σύνολο των αναγκών σε Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου αλλά και με ποιον τρόπο θα καλύψει συνολικά τις ανάγκες των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και των Ειδικών Σχολείων σε Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Την Ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Ε.Κ.Μ. Γιώργος Πάντζας, Τάσος Κουράκης, Γιάννης Αμανατίδης, Μαρία Κανελλοπούλου, Χρήστος Μαντάς, Τζένη Βαμβακά, Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Έφη Γεωργοπούλου – Σαλτάρη, Νίκος Συρμαλένιος και Θεανώ Φωτίου.

 

Πολιτικό Γραφείο

Γιώργου Πάντζα

Βουλευτή Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α-Ε.Κ.Μ

Τηλ. 210 3708387

E-mail: gpantzas@parliament.gr

Blog: https://gpantzas.wordpress.com

ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”