ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Γ. Πάντζας: Η συγκυβέρνηση κλείνει μία-μία τις υποθέσεις της προτού αποχωρήσει από την διακυβέρνηση της χώρας

 logosyriza2

Αθήνα, 22/10/2014

 

Δελτίο Τύπου

Γ. Πάντζας: Η συγκυβέρνηση κλείνει μία-μία τις υποθέσεις της προτού αποχωρήσει από την διακυβέρνηση της χώρας

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Μανιάτης σε δήλωσή του αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την ΟΕΔΑ Γραμματικού ανέφερε ότι, οι προσπάθειες για την ακύρωση των αποφάσεων της Πολιτείας, όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού, χθες κατέπεσαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δεν ανέφερε όμως, ότι οι αποφάσεις της Πολιτείας όσον αφορά στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού, είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής και τάσσονται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς όφελος ορισμένων εργολαβικών συμφερόντων. Δεν ανέφερε ότι, η συγκυβέρνηση έκανε τα πάντα προκειμένου να δημιουργήσει το πλαίσιο, βάσει του οποίου, το Συμβούλιο της Επικρατείας σε πρόσφατη απόφασή του, ενέκρινε την κατασκευή ΧΥΤΑ στο Γραμματικό στη θέση «Μαύρο Βουνό», απορρίπτοντας τις σχετικές προσφυγές του Δήμου Μαραθώνα και των κατοίκων του, καθώς και ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, με την ψήφιση του σκανδαλώδους νόμου 4258/14 (ΦΕΚ 94Α΄) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», η συγκυβέρνηση αποφάσισε να διαγράψει τα μικρά υδατορέματα από την κατηγορία των υδατορεμάτων, όταν η λεκάνη απορροής είναι μικρότερη από χίλια στρέμματα. Αποφάσισε, να μην απαιτείται οριοθέτηση για ένα ρέμα, όταν αυτό βρίσκεται σε λεκάνη απορροής κάτω των χιλίων στρεμμάτων.

Με άλλα λόγια, μεθόδευσε την εν καιρώ άρση των σοβαρών εμποδίων που έχει βάλει η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, μιας και η βασικότερη από τις έξι παραβάσεις που καταγράφεται, είναι η εκτέλεση έργου σε έκταση από την οποία διέρχεται υδατόρεμα χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση και άδεια.

Με άλλα λόγια, μεθόδευσε την «ακύρωση» της έκθεσης καταπέλτη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία διαπίστωνε κακή διαχείριση και ακατάλληλη χωροθέτηση, που συνεπάγεται κινδύνους ρύπανσης των υδάτων (υπογείων και επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα) στο έργο ΧΥΤΑ Γραμματικού.  Έδωσε τα ‘’εργαλεία’’ που απαιτούσε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να γνωματεύσει για το εν λόγω έργο, επισημαίνοντας ότι στην έκταση εντός της οποίας πρόκειται να δημιουργηθεί η ΟΕΔΑ στο Γραμματικό, δεν υφίσταται υδατόρεμα ή υδατόρευμα ή ρέμα, προφανώς βασιζόμενη στον ανωτέρω νόμο.

Είναι πλέον εμφανές, ότι η συγκυβέρνηση έπραξε το χρέος της προς τους εργολάβους, νομοθετώντας με την πλέον ξεκάθαρη και σκανδαλώδη προοπτική, έτσι ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια για την κατασκευή του έργου. Είναι πλέον ξεκάθαρο, ότι η συγκυβέρνηση κλείνει μία-μία τις υποθέσεις της, προτού αποχωρήσει από την διακυβέρνηση της χώρας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Γ. Πάντζας: «Να σταματήσει άμεσα κάθε είδους εργασία κατασκευής και ανάδειξης του αναδόχου για το ΧΥΤΑ Γραμματικού, αναδεικνύοντας και καταλογίζοντας παράλληλα τις ευθύνες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή για το εν λόγω έργο»

 logosyriza2

Αθήνα, 8/4/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Γ. Πάντζας: «Να σταματήσει άμεσα κάθε είδους εργασία κατασκευής και ανάδειξης του αναδόχου για το ΧΥΤΑ Γραμματικού,  αναδεικνύοντας και καταλογίζοντας παράλληλα τις ευθύνες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή για το εν λόγω έργο»

 

Συζήτηση για το ΧΥΤΑ Γραμματικού, πραγματοποιήθηκε εχθές στην Βουλή, μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής Γιώργος Πάντζας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Μανιάτη. Στην συζήτηση ο Βουλευτής, ζήτησε από τον Υπουργό να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να σταματήσει κάθε είδους εργασία κατασκευής και ανάδειξης του αναδόχου για το ΧΥΤΑ Γραμματικού,  αναδεικνύοντας και καταλογίζοντας παράλληλα τις ευθύνες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή για το εν λόγω έργο.

Ο λόγος, όπως επεσήμανε ο Βουλευτής, είναι η τελική έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην οποία οι Επιθεωρητές διαπιστώνουν, μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ρέμα, το οποίο εκβάλλει στον Ευβοϊκό Κόλπο και το οποίο διέρχεται μέσα από το χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ, γεγονός το οποίο απαγορεύεται απολύτως από τη νομοθεσία, καθώς και ότι η συγκεκριμένη θέση εμπίπτει στο βασικό σημείο καταλληλόλητας με ποινή αποκλεισμού της, που σημαίνει ότι η εν λόγω θέση θα έπρεπε να απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πόρισμα της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο διαπιστώνει σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος αλλά και πολιτικές σκοπιμότητες, επιμένοντας ότι η καταλληλόλητα του χώρου κρίθηκε αφού είχε προηγηθεί η χωροθέτηση και μάλιστα όχι με επιστημονικά κριτήρια αλλά με τεχνικές μελέτες.

Ωστόσο, ο κ. Πάντζας τόνισε στον κ. Μανιάτη ότι αντί να σταματήσει τα έργα μεθοδεύει την άρση των εμποδίων που έχουν τεθεί από την έκθεση των Επιθεωρητών, νομοθετώντας υπέρ των εργολάβων ως προς την οριοθέτηση των μικρών υδατορεμάτων. Οριοθέτηση η οποία δεν απαιτείται για υδατορέματα που η λεκάνη απορροής είναι μικρότερη από χίλια στρέμματα.

Αναφέρθηκε επίσης στην αδειοδοτούσα αρχή του Υπουργείο για το εν λόγω έργο, επισημαίνοντας ότι ενώ έβαλε τις υπογραφές της, δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να διερευνήσει την επάρκεια και την ουσία των μελετών ως θα όφειλε με αποτέλεσμα να ωθήσει το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει λάθος απόφαση σε αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν κάτοικοι του Δήμου Μαραθώνα.

Σε όλα τα παραπάνω ο Υπουργός αρκέστηκε να πει ότι, η τελική έκβαση της υπόθεσης αφορά στις δικαστικές αρχές για να του υπενθυμίσει ο κ. Πάντζας ότι οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην Πράξη Βεβαίωσης παράβασης παραπέμπουν τον κ. Σγουρό και την ανάδοχο εταιρεία στον Εισαγγελέα για παράνομη χωροθέτηση.

 

Το πλήρες κείμενο και το videoτης συζήτησης έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://wp.me/p2VOlQ-ak

Συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης για την ΟΕΔΑ Γραμματικού στις 7/4/2014

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στην τελική της έκθεση επιβεβαιώνει ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα και κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα.

Επίσης, επιβεβαιώνει ότι κατασκευάζεται κατά παράβαση της νομοθεσίας, αλλά και των κριτηρίων χωροθέτησης, γεγονός που καθιστά το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπιστώνουν μεταξύ άλλων ότι υπάρχει ρέμα, το οποίο εκβάλλει στον Ευβοϊκό Κόλπο και το οποίο διέρχεται μέσα από το χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ, γεγονός το οποίο απαγορεύεται απολύτως από τη νομοθεσία.

Επισημαίνουν, επίσης, ότι η κατασκευή ΧΥΤΑ στη συγκεκριμένη θέση εμπίπτει στο βασικό σημείο καταλληλόλητας με ποινή αποκλεισμού της, δηλαδή ότι η θέση θα έπρεπε να απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ.

Η έκθεση αυτή έρχεται ένα μήνα μετά το πόρισμα της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κλιμάκιο της οποίας έκανε αυτοψία με την οποία διαπίστωσε σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης του περιβάλλοντος αλλά και πολιτικές σκοπιμότητες, επιμένοντας ότι η καταλληλόλητα του χώρου κρίθηκε αφού είχε προηγηθεί η χωροθέτηση και μάλιστα όχι με επιστημονικά κριτήρια αλλά με τεχνικές μελέτες.

Και τα ερωτήματα, κύριε Υπουργέ, είναι τα εξής:

Πρώτον, μετά από όλα αυτά θα σταματήσετε κάθε είδους εργασία κατασκευής και ανάδειξης του αναδόχου για το ΧΥΤΑ Γραμματικού, αναδεικνύοντας και καταλογίζοντας τις ευθύνες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή για το εν λόγω έργο;

Δεύτερον, θα συνεχίσετε την καταστροφική πολιτική των προκατόχων σας -όχι τη δική σας, των προκατόχων σας- εις βάρος του περιβάλλοντος και των κατοίκων της περιοχής και του Λεκανοπεδίου;

Ευχαριστώ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, γνωρίζετε ασφαλώς ότι τα πορίσματα των Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων αποτελούν τεχνικές εισηγήσεις που υπογράφονται από την υπηρεσιακή ιεραρχία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος.

Τα πορίσματα, ασφαλώς, οφείλουν πάντα να είναι αντικειμενικά και να βασίζονται σε τεχνικής φύσεως διαπιστώσεις, βεβαιωμένες αρμοδίως. Και το τονίζω ότι οι διαπιστώσεις πρέπει να βεβαιώνονται από την καθ΄ ύλην αρμόδια Υπηρεσία κάθε φορά, ειδικά μάλιστα για περιπτώσεις όπως είναι η συγκεκριμένη που συζητούμε τώρα, όπου υπάρχουν αντικρουόμενες υπηρεσιακές εισηγήσεις ή όπου διατυπώνονται αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις.

Δυστυχώς, η διαδικασία επιθεώρησης στο έργο κατασκευής του χώρου υγειονομικής ταφής στο Γραμματικό καθυστέρησε και έτσι έχει δοθεί τροφή σε πολιτικές αντιπαραθέσεις, γεγονός που προφανώς δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον ούτε ως προς την ουσία, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος, που είναι το αντικείμενο ενδιαφέροντος όλων μας, και ασφαλώς την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά ούτε και ως προς το κύρος της ίδιας της διαδικασίας της επιθεώρησης.

Οι υποδομές διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην περιοχή του Γραμματικού έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν υπαρκτές και επείγουσες ανάγκες στην αλυσίδα διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων των περιοχών της βορειοανατολικής Αττικής, εντασσόμενες σε έναν ευρύτερο, εγκεκριμένο από την πολιτεία περιφερειακό σχεδιασμό. Οι συγκεκριμένες υποδομές είναι απολύτως συμβατές με την κοινοτική νομοθεσία. Μάλιστα, οι υποχρεώσεις αυτές έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό προσδιορίσει τη στοχοθεσία του περιφερειακού σχεδιασμού και το σχεδιασμό των ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων της Αττικής.

Θέλω να υπενθυμίσω -είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζετε- ότι όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν το επίμαχο έργο, με προεξάρχουσα την περιβαλλοντική αδειοδότηση -και αναφέρομαι στις κοινές υπουργικές αποφάσεις και του 2003 και του 2009- εκτέθηκαν κατ’ επανάληψιν στα Ανώτατα Δικαστικά Σώματα και μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο θετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για σχετικές προσφυγές. Μάλιστα, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο εξέτασε και την ουσία των πράξεων αυτών.

Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουμε αρκετές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τις οποίες θα σας αναφέρω. Με την 1151/2007 και την 1953/2007 απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Με τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2011, την 901, την 902, την 903 και την 904, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής με την οποία επικαιροποιήθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός της Αττικής. Μάλιστα, η 902/2011 αναφέρεται στην χωροθέτηση πλήρους, ολοκληρωμένης μονάδας επεξεργασίας στην Ανατολική Αττική.

Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου -στη δευτερολογία μου θα είμαι πολύ πιο σύντομος- για να κλείσω την απάντηση προς το συνάδελφο.

Έχει ιδιαίτερα σημασία η υπ’ αριθμόν 4357/2011 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δεν δέχτηκε τις αιτήσεις ακύρωσης της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης. Διαβάζω κατά λέξη τι είπε το Συμβούλιο Επικρατείας: «Δεν τεκμηριώνεται πλάνη περί τα πράγματα ως προς την ύπαρξη ρεμάτων στο χώρο του έργου κατά την αρχική έγκριση των περιβαλλοντικών όρων αυτού. Με τα δεδομένα αυτά, δεν ανατρέπονται ως προς το ζήτημα των υφιστάμενων στην περιοχή ρεμάτων τα πραγματικά δεδομένα επί των οποίων στηρίχθηκε ο αρχικός σχεδιασμός του έργου, ούτε τα όσα κρίθηκαν σχετικά με προηγούμενες αποφάσεις του δικαστηρίου».

Με τη 1988/2013 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας απορρίφθηκαν αιτήσεις ακύρωσης κατά της προκήρυξης που είχε διατυπώσει ο Ενιαίος Σύνδεσμος Νομαρχίας Αττικής για τη δημοπράτηση της εγκατάστασης Βορειοανατολικής Αττικής.

Τέλος, η υπ’ αριθμόν 67/2009 Απόφαση του Πρωτοδικείου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου απέρριψε την προσφυγή της Κοινότητας Γραμματικού για να ακυρωθεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία χρηματοδοτήθηκε το έργο στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού.

Σε κάθε περίπτωση -για να ολοκληρώσω- είναι βέβαιο ότι η τελική έκβαση της υπόθεσης αφορά τις δικαστικές αρχές, από τις οποίες και αναμένουμε την τελική απάντηση.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι η έκτη ή η έβδομη φορά που καταθέτω ερώτηση για το Γραμματικό. Ο λόγος είναι οι αντιρρήσεις που έχουμε στη διαδικασία που ακολουθεί η Κυβέρνηση για τις ΣΔΙΤ στη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά και λόγω των ενστάσεων που έχουμε για το ΟΕΔΑ Γραμματικού για τη χωροθέτηση, το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου.

Κύριε Υπουργέ, το θέμα είναι συγκεκριμένο: Η χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Γραμματικού δεν είναι σύννομη με την περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς έχει βασιστεί σε δήθεν επιστημονικές μελέτες. Έχει βασιστεί στην κυριολεξία σε μελέτες «μαϊμού» με αρκετές ασάφειες και εσφαλμένες εκτιμήσεις όσον αφορά γεωλογικά και υδρογεωλογικά δεδομένα της περιοχής.

Αυτό είπαν οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος τώρα πρόσφατα, η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι επιστήμονες των τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θράκης. Αυτό έλεγαν και οι γνωμοδοτήσεις του 2003, κύριε Υπουργέ, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νοτιοανατολικής Αττικής, η οποία σημείωνε ότι υποτιμάται η ύπαρξη ρεμάτων που απολήγουν στον Ευβοϊκό Κόλπο.

Γιατί το λέτε, λοιπόν, αυτό; Γιατί αμφισβητείτε αμέσως την Υπηρεσία των Επιθεωρητών και την Επιτροπή Αναφορών, την ίδια ώρα, μάλιστα, που καλύπτετε άλλες περιπτώσεις; Και αναφέρομαι στην ΕΥΠΕ, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή, η οποία, ενώ έβαλε τις υπογραφές της, δεν μπήκε ποτέ στον κόπο να διερευνήσει την επάρκεια και την ουσία των μελετών ως θα όφειλε. Παρόλο που η ίδια αναφέρει και παραδέχεται σε παλαιότερα έγγραφά της την ύπαρξη ρεμάτων -αδειοδοτούσα αρχή!- και η οποία ενώ στο Συμβούλιο της Επικρατείας δήλωσε ότι έχει προβεί σε ουσιαστικό έλεγχο των μελετών, σε ερώτησή μου, κύριε Υπουργέ, ανέφερε ότι δεν έχει κάνει ουσιαστικό έλεγχο των μελετών.

Κύριε Υπουργέ, εφόσον ισχύει το πρώτο, σημαίνει ότι η Υπηρεσία δεν έκανε σωστά τη δουλειά της. Εφόσον, όμως, ισχύει το δεύτερο, σημαίνει ότι ώθησε το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει λάθος απόφαση. Είναι τόσο απλό. Καταθέτω την ερώτησή μου και την απάντηση στα Πρακτικά.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Πάντζας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)

Αντί, λοιπόν, να ακυρώσετε το έργο, έρχεστε σήμερα με το νομοσχέδιο που συζητείται αυτή την ώρα στην Επιτροπή για τα υδατορέματα, να διαγράψετε τα μικρά υδατορέματα από την κατηγορία των υδατορεμάτων όταν η λεκάνη απορροής είναι μικρότερη από χίλια στρέμματα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται οριοθέτηση των ρεμάτων όταν αυτά βρίσκονται σε λεκάνη απορροής κάτω των χιλίων στρεμμάτων. Με άλλα λόγια, μεθοδεύετε την εν καιρώ άρση των σοβαρών εμποδίων που έχει βάλει η έκθεση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος –επαναλαμβάνω- μιας και η βασικότερη από τις έξι παραβάσεις που καταγράφεται είναι η εκτέλεση έργου σε έκταση από την οποία διέρχεται υδατόρεμα χωρίς προηγούμενη οριοθέτηση και άδεια.

Δηλαδή, τι κάνετε; Νομοθετείτε για άλλη μια φορά υπέρ των εργολάβων, προκειμένου το έργο να γίνει.

Κύριε Υπουργέ, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος στην Πράξη Βεβαίωσης -επαναλαμβάνω- παραπέμπουν τον κ. Σγουρό και την ανάδοχο εταιρεία στον Εισαγγελέα για παράνομη χωροθέτηση.

Είναι καιρός, λοιπόν, να εγκαταλείψετε την εν κρυπτώ πολιτική μακριά από τον έλεγχο των πολιτών σε βάρος του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής προς όφελος εργολαβικών συμφερόντων. Είναι καιρός να αναθεωρήσετε την πολιτική σας στη διαχείριση των απορριμμάτων και να συνταχθείτε με τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι των εργολάβων.

Σας καλώ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να επισκεφθείτε το Γραμματικό, το οποίο επισκέφθηκα και εγώ πρόσφατα γιατί μένω εκεί κοντά, ύστερα, μάλιστα, και από τη χθεσινή νεροποντή, ώστε να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι αυτά που δεν μπορούν να κρυφτούν από νομοσχέδια και πολιτικές αλχημείες.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ (Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σημειώσω μόνο ότι το ζήτημα με τα υδατορέματα και τους χειμάρρους ήταν σε δημόσια διαβούλευση -αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο συζητείται τώρα στην Επιτροπή και τις επόμενες μέρες θα συζητηθεί στην Ολομέλεια- εδώ και πάνω από δέκα μήνες. Άρα, δεν έχει καμμία σχέση η διατύπωση των συγκεκριμένων προβλέψεων ούτε με το Γραμματικό, ούτε με οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Βεβαίως, δεν είχε εκφραστεί αντίρρηση από κανένα  κόμμα στη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι η καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία να γνωμοδοτήσει αν είναι υδατορέμα ή χείμαρρος μία συγκεκριμένη φυσική περιοχή, δεν είναι καμμία άλλη παρά μόνο η Ειδική Γραμματεία Υδάτων.

Θέλω, λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι μετά τα τελευταία γεγονότα εγώ απέστειλα σχετικό ερώτημα στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων από την οποία περιμένουμε και τη σχετική γνωμοδότηση.

Ευχαριστώ πολύ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Επίκαιρη Ερώτηση Γ. Πάντζα για την ΟΕΔΑ Γραμματικού

logosyriza2

Αθήνα, 1/4/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επίκαιρη Ερώτηση Γ. Πάντζα για την ΟΕΔΑ Γραμματικού

 

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Πάντζας, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σχετικά με το ΧΥΤΑ Γραμματικού. Η ερώτηση κατατέθηκε με αφορμή την έκδοση της πράξης βεβαίωσης παράβασης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με την οποία αναδεικνύεται ότι, η εν λόγω θέση θα έπρεπε να απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ

Ο Βουλευτής καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει στη Βουλή, εάν προτίθεται να σταματήσει τις εργασίες κατασκευής και τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου για το ΧΥΤΑ Γραμματικού, καθώς και εάν θα προχωρήσει σε ελέγχους προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή για το εν λόγω έργο.

Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Απριλίου στις 18:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά το κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

«Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην τελική της Έκθεση «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» επιβεβαιώνει ότι, ο ΧΥΤΑ Γραμματικού εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα και κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα, κατά παράβαση της νομοθεσίας αλλά και των κριτηρίων χωροθέτησης, γεγονός που καθιστά το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον και παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπιστώνουν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ρέμα το οποίο εκβάλλει στον Ευβοϊκό Κόλπο και το οποίο διέρχεται μέσα από το χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ, γεγονός το οποίο απαγορεύεται απολύτως από τη νομοθεσία. Επισημαίνουν επίσης, ότι η κατασκευή ΧΥΤΑ στη συγκεκριμένη θέση, εμπίπτει στο βασικό σημείο καταλληλότητας με ποινή αποκλεισμού της, δηλαδή ότι η θέση θα έπρεπε να απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ.

Επίσης, στην Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συντάχθηκε μετά από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Επιτροπής Αναφορών το Σεπτέμβριο του 2013, αναφέρεται στους ίδιους κινδύνους. Συγκεκριμένα, στην Έκθεση επισημαίνεται ότι σε πολλούς ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στο Γραμματικό, «η χωροθέτηση είναι το λιγότερο προβληματική, καθώς συνεπάγεται κινδύνους ρύπανσης των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα) και ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά στο Γραμματικό δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα, λόγω αστάθειας και/ή υδατοπερατότητας του εδάφους».

Τα παραπάνω δεδομένα, επιβεβαιώνουν στο έπακρον τις αντιρρήσεις μας, στη διαδικασία που ακολουθεί η κυβέρνηση για τις ΣΔΙΤ στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και όλες τις ενστάσεις μας και τις παρεμβάσεις μας για τον ΟΕΔΑ Γραμματικού, αναφορικά με τη χωροθέτηση, το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου.»

Επίκαιρη Ερώτηση – «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Γραμματικού»

logosyriza2

Αθήνα, 1 Απριλίου 2014

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων Γραμματικού»

Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, στην τελική της Έκθεση επιβεβαιώνει ότι, ο ΧΥΤΑ Γραμματικού εγκυμονεί κινδύνους για τον υδροφόρο ορίζοντα και κατασκευάζεται πάνω σε ρέμα, κατά παράβαση της νομοθεσίας αλλά και των κριτηρίων χωροθέτησης, γεγονός που καθιστά το έργο εξαιρετικά επικίνδυνο για το περιβάλλον και παραπέμπει την υπόθεση στον Εισαγγελέα.

Συγκεκριμένα, στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπιστώνουν, μεταξύ άλλων, ότι υπάρχει ρέμα το οποίο εκβάλλει στον Ευβοϊκό Κόλπο και το οποίο διέρχεται μέσα από το χώρο που κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ, γεγονός το οποίο απαγορεύεται απολύτως από τη νομοθεσία. Επισημαίνουν επίσης, ότι η κατασκευή ΧΥΤΑ στη συγκεκριμένη θέση, εμπίπτει στο βασικό σημείο καταλληλότητας με ποινή αποκλεισμού της, δηλαδή ότι η θέση θα έπρεπε να απορριφθεί ως ακατάλληλη για την κατασκευή του ΧΥΤΑ.

Επίσης, η Έκθεση της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία συντάχθηκε μετά από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο της Επιτροπής Αναφορών το Σεπτέμβριο του 2013, αναφέρεται στους ίδιους κινδύνους.

Συγκεκριμένα, η Έκθεση επισημαίνει ότι σε πολλούς ΧΥΤΑ στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και στο Γραμματικό, «η χωροθέτηση είναι το λιγότερο προβληματική, καθώς συνεπάγεται κινδύνους ρύπανσης των υδάτων (υπόγειων και επιφανειακών, σε κοιλάδες, ποτάμια και θάλασσα) και ότι τα γεωλογικά χαρακτηριστικά στο Γραμματικό δεν φαίνεται να είναι κατάλληλα, λόγω αστάθειας και/ή υδατοπερατότητας του εδάφους».

Τα παραπάνω δεδομένα, επιβεβαιώνουν στο έπακρον τις αντιρρήσεις μας, στη διαδικασία που ακολουθεί η κυβέρνηση για τις ΣΔΙΤ στη διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και όλες τις ενστάσεις μας και τις παρεμβάσεις μας για τον ΟΕΔΑ Γραμματικού, αναφορικά με τη χωροθέτηση, το σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεται να παύσει κάθε είδους εργασία κατασκευής καθώς και τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου για το ΧΥΤΑ Γραμματικού;
  2. Θα προχωρήσει σε ελέγχους προκειμένου να αναδειχθούν οι ευθύνες της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή για το εν λόγω έργο;

Ο ερωτών Βουλευτής

Πάντζας Γιώργος

Δελτίο Τύπου – Γ. Πάντζας : «Να σταματήσει το έγκλημα στο Γραμματικό εδώ και τώρα»

logosyriza2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 26/11/2013

Γ. Πάντζας : «Να σταματήσει το έγκλημα στο Γραμματικό εδώ και τώρα»

Στο «πολύ σύντομα» περιορίστηκε η απάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος στην επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Πάντζα, αναφορικά με την έκδοση της «πράξης βεβαίωσης παράβασης» που εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια για το έργο του ΧΥΤΑ Γραμματικού.

Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι η κυβέρνηση, δια μέσου του κ. Καλαφάτη, προσέφυγε για άλλη μια φορά σε γενικόλογα αποφεύγοντας να δώσει μια σαφή απάντηση για το πότε θα εκδοθεί η εν λόγω πράξη. Όταν μάλιστα έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε που διαπιστώθηκαν κραυγαλέες παραλείψεις και πρόδηλα σφάλματα, κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, σχετικά με την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Επίσης προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αναφορά του κ. Υπουργού, αναφορικά με τη συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το εν λόγω έργο δε θα ακυρωθεί, μιας και οι συνέπειες στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την πιθανή ακύρωση υποδομών που έχουν ήδη σχεδιαστεί θα είναι πολλαπλάσιες. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη βούληση του Υπουργείου να παρακάμψει τα πορίσματα των Επιθεωρητών, προκειμένου να ικανοποιήσει τα γνωστά εργολαβικά συμφέροντα εις βάρος τόσο του περιβάλλοντος, όσο και της ίδιας της κοινωνίας.

Ο κ. Πάντζας στα παραπάνω του ανέφερε:

«Πάτε να ξεπλύνετε το σκάνδαλο των παράνομων χωματερών που οι κυβερνήσεις σας δημιούργησαν πλουτίζοντας κάποιοι σε βάρος του Έλληνα πολίτη και που σήμερα τις χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα, με ένα άλλο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα και σκάνδαλο. Με ένα άλλο κατασκευαστικό σκάνδαλο που ανάγεται στη μεγάλη μπίζνα των σκουπιδιών και με μια πολιτική επιλογή η οποία μέσω των ΣΔΙΤ ανοιγοκλείνει το μάτι στα μεγάλα επενδυτικά σχήματα..»

Επίσης, του υπενθύμισε την επίσκεψη της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου στο Γραμματικό στις 18 Σεπτέμβρη, η οποία διαπίστωσε αυτά που φαίνονται διά γυμνού οφθαλμού και τα οποία δεν μπορούν να ανατραπούν με καμία επιστημονική μελέτη. Πόσο μάλλον να εξαφανίζονται ρέματα με επιστημονικές αλχημείες, μέσω μιας πρακτικής που εκθέτει τη χώρα συνολικά. Του επεσήμανε δε ότι όσα χρήματα και αν έχουν πέσει για την κατασκευή του εν λόγω έργου, η ζημιά για το περιβάλλον θα είναι καταστροφική και πολλαπλάσια για τις επόμενες γενιές. Μάλιστα τον προέτρεψε να επισκεφθεί την παραλία του Σέσι ώστε να διαπιστώσει ο ίδιος τους τόνους λάσπης που έχουν προέλθει από το εργοτάξιο και έχουν καταλήξει στη θάλασσα μετά και τις τελευταίες νεροποντές, γεγονός που αποδεικνύει ότι η χωροθέτηση έχει γίνει πάνω σε ρέμα.

Τέλος, του υπερτόνισε το γεγονός ότι το Υπουργείο προσπάθησε να παραπλανήσει για δεύτερη φορά την Επιτροπή Αναφορών, όταν στις 30/10 με έγγραφό του το Υπουργείο, εγγυήθηκε την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε ενάμισι μήνα από τώρα, την ίδια ώρα που οι αστοχίες του έργου αποκαλύφθηκαν με την πρώτη νεροποντή. Τόσο το σχετικό έγγραφο όσο και τις φωτογραφίες από τον Ευβοϊκό κόλπο,  ο κ. Πάντζας κατέθεσε στα πρακτικά προκειμένου να αποκαλυφθεί η αντίθεση των λεγομένων του Υπουργείου με την πραγματικότητα.

«Ζείτε σε ένα μικρόκοσμο, αλλά δυστυχώς για εσάς, η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεται απόλυτα τις προθέσεις αυτής της συγκυβέρνησης.» είπε κλείνοντας την ομιλία του ο Βουλευτής.

Το video και το πλήρες κείμενο της συζήτησης έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση: http://wp.me/p2VOlQ-7w

Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για ΟΕΔΑ Γραμματικού 25/11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που είστε εδώ, ενώ πολλοί συνάδελφοί σας δεν ήρθαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις συναδέλφων.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εξέδωσε την «Έκθεση μερικού Ελέγχου» για την «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η εν λόγω Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην έκδοση της τελικής «πράξης βεβαίωσης παράβασης».

Δυστυχώς, όμως, κύριε Υπουργέ, διαπιστώνω ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί αυτή η πράξη, παρ’ όλο που τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί διαβήματα, παραστάσεις διαμαρτυρίας, ερωτήσεις στη Βουλή, η επίσκεψη κλιμακίου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταγγελίες ότι μετά από κάθε βροχόπτωση η παραλία στο Σέσι πλημμυρίζει από τόνους λάσπης που προέρχονται από τα εργοτάξια του έργου.

Σήμερα, η πρακτική σας έχει ενισχύσει τη διάχυτη υποψία των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών φορέων, αλλά και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι διαπιστωμένες παραλείψεις από τα πρόδηλα σφάλματα του έργου τείνουν να συγκαλυφθούν.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό. Για ποιο λόγο εδώ και δύο χρόνια δεν έχει εκδοθεί η «πράξη βεβαίωσης παράβασης»;

Μάλιστα, για να σας προλάβω, κύριε Υπουργέ, θα σας έλεγα να μην επικαλεστείτε τη δικαιολογία που μου δώσατε σε ερώτηση που σας κατέθεσα πριν από τρεις μήνες για το ίδιο θέμα, ότι δηλαδή λόγω της φύσης και της δυσκολίας της υπόθεσης τα αποτελέσματα του ελέγχου θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα γιατί, όπως σας είπα, έχουν περάσει δύο χρόνια και η δικαιολογία αυτή τείνει να γίνει ανέκδοτο.

Σας ευχαριστώ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, γνωστή ως ΕΥΕΠ, μετά από μία δεκαετία λειτουργίας έχει πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, των ελεγχόμενων και των Υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ως αξιόπιστη και αποτελεσματική υπηρεσία περιβαλλοντικού ελέγχου. Κύρια αρμοδιότητα αυτής της Υπηρεσίας, της ΕΥΕΠ, είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων.

Η ιδιαιτερότητα της ΕΥΕΠ σε σχέση με άλλες υφιστάμενες υπηρεσίες περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται ακριβώς στο ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της αδειοδότησης. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα, όσον αφορά την άσκηση της αποστολής της με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο.

Από κανέναν δεν αμφισβητείται το υψηλό συναίσθημα ευθύνης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και η σημασία του έργου τους, που βασίζεται στη διαφάνεια, στην ίση μεταχείριση των ελεγχόμενων, στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική ενημέρωση και στην ενεργό συμμετοχή τους. Στο πλαίσιο της επιζητούμενης αυτής ενεργού συμμετοχής των πολιτών η ΕΥΕΠ διενήργησε αυτοψίες και ελέγχους κατόπιν καταγγελιών κατοίκων της περιοχής στο υπό κατασκευήν έργο στο οποίο αναφέρεστε.

Η ΕΥΕΠ, κύριε συνάδελφε, αξιολόγησε το σύνολο των στοιχείων, όπως άλλωστε είχε υποχρέωση να πράξει. Έτσι, αξιολογήθηκαν επιπλέον των ευρημάτων που προέκυψαν κατά τις αυτοψίες και τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το φορέα υλοποίησης του έργου καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν των επιθεωρητών από τους καταγγέλλοντες.

Στις 18 Ιανουαρίου 2012 εκδόθηκε η προβλεπόμενη από τη διαδικασία επιθεώρησης «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Στην εν λόγω Έκθεση και κλήση σε απολογία απάντησαν και κατέθεσαν υλικό και απόψεις η διευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου στους οποίους απευθύνεται η Έκθεση ως κατά νόμο υπεύθυνους.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, περιήλθαν σε γνώση της ΕΥΕΠ νεώτερα στοιχεία. Η ΕΥΕΠ κρίνει σκόπιμο να αξιολογήσει τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να παρακολουθεί με επιτόπιες επισκέψεις τη συμπεριφορά του εκτελούμενου έργου.

Η ΕΥΕΠ έχει υποχρέωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει κάθε στοιχείο που της παρέχεται και κάθε στοιχείο που συλλέγει η ίδια κατά τις αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώσει απερίσπαστη και κατά αντικειμενική κρίση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Δεν χωρεί, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στο έργο των επιθεωρητών. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δεν παρέχει καμιά τέτοια δυνατότητα, δεδομένου ότι οι διοικητικές πράξεις, δηλαδή η έκθεση ελέγχου και η πράξη βεβαίωσης -ή μη- παράβασης υπογράφονται από την υπηρεσιακή ιεραρχία της ΕΥΕΠ και μόνο εφόσον αυτή εκδοθεί, συντάσσεται η σχετική εισήγηση.

Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι η υπόθεση αυτής της διαρκούς ή αέναης επιθεώρησης πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου πως οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και η άσκηση πίεσης από όπου και αν προέρχεται και με οποιαδήποτε δικαιολογία ή ακόμα και πρόσχημα -είτε αυτό είναι η προστασία του περιβάλλοντος, είτε η αγωνία των κατοίκων, είτε η καταγγελλόμενη, όπως την περιγράφετε και τη διατυπώσατε και εδώ πριν από λίγο, «προσπάθεια συγκάλυψης»- θα πρέπει πάση θυσία να αποφεύγεται από όλους.

Η τελική έκβαση της υπόθεσης αφορά αποκλειστικά τις δικαστικές αρχές και στο βαθμό που γνωρίζω, διοικητικές πράξεις για το επίμαχο έργο εκτέθηκαν κατ’ επανάληψη στα ανώτατα δικαστικά Σώματα και μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο θετικές αποφάσεις του ΣτΕ επί σχετικών προσφυγών.

Ευχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση. Επαναλαμβάνω ότι έχουν περάσει δύο ολόκληρα χρόνια.

Είναι μεγάλο το διάστημα, κύριε Υπουργέ, προκειμένου να εξεταστούν τα όποια νέα στοιχεία έχουν προκύψει. Είναι μεγάλη η καθυστέρηση και το μόνο που αναδεικνύει είναι η κωλυσιεργία της διοίκησης, με δική σας βέβαια ευθύνη, προκειμένου να γίνει το έργο.

Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στις 18 Σεπτέμβρη η Επιτροπή Αναφορών επισκέφθηκε τον επίμαχο χώρο και είδε αυτά που φαίνονται διά γυμνού οφθαλμού και τα οποία δεν μπορούν να ανατραπούν με καμία επιστημονική μελέτη. Δεν μπορούν να εξαφανιστούν ρέματα με επιστημονικές αλχημείες.

Η πράξη αυτή εκθέτει τη χώρα συνολικά, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όσα χρήματα και αν έχουν πέσει για την κατασκευή του εν λόγω έργου, η ζημιά για το περιβάλλον είναι καταστροφική.

Η ζημιά για τις επόμενες γενιές θα είναι πολλαπλάσια. Φτάνει να πάτε σήμερα μια βόλτα από την παραλία του Σέσι για να δείτε τους τόνους λάσπης που έχουν προέλθει από το εργοστάσιο και έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Πού είναι, λοιπόν, οι κατασκευές ή οι εγγυήσεις, αν θέλετε, για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον; Διότι αυτό διαβεβαιώνετε, κύριε Υπουργέ, την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έγγραφο της κας Γιαννακοπούλου, η οποία είναι Γενική Γραμματέας του Υπουργείου σας. Διαβεβαιώνετε, δηλαδή, ότι εγγυάστε για την πρόληψη τυχόν επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον και ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε ενάμισι μήνα από τώρα.

Σας καταθέτω ορισμένες φωτογραφίες, κύριε Υπουργέ, οι οποίες είναι πρόσφατες και είναι από τις τελευταίες μεγάλες νεροποντές. Θα ήθελα να δώσετε προσοχή σ’ αυτά που σας λέω, προκειμένου να καταλάβετε του λόγου το αληθές.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Πάντζας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο και τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Αφού σας κατέθεσα τις φωτογραφίες από τον Ευβοϊκό κόλπο μετά από τις τελευταίες νεροποντές, όπως σας είπα, θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για εικόνες οι οποίες ή είναι ψεύτικες, κύριε Υπουργέ και το πόρισμα των επιθεωρητών ανυπόστατο ή παραπλανάτε για δεύτερη φορά την Επιτροπή Αναφορών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κλείνω λέγοντας τα εξής. Την ολιγωρία και τις ευθύνες σας για το έργο, αλλά και για όλες τις παράνομες χωματερές που οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας δημιούργησαν πλουτίζοντας κάποιοι σε βάρος του Έλληνα πολίτη και που σήμερα τις χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα, πάτε σήμερα να τις ξεπλύνετε με ένα άλλο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα και σκάνδαλο, με ένα άλλο κατασκευαστικό σκάνδαλο που ανάγεται στη μεγάλη μπίζνα των σκουπιδιών με μια πολιτική επιλογή η οποία μέσω των ΣΔΙΤ ανοιγοκλείνει το μάτι στα μεγάλα επενδυτικά σχήματα.

Η πράξη, βεβαίως, της παράβασης θα έπρεπε να έχει εκδοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχετε μια ευθύνη και εσείς, κύριε Υπουργέ, αλλά περισσότερο την έχει συνολικά η Συγκυβέρνησή σας. Ζείτε σε ένα μικρόκοσμο, αλλά δυστυχώς για εσάς, η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεστε απόλυτα τις προθέσεις αυτής της Συγκυβέρνησης.

Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να ρίξετε μια ματιά στις φωτογραφίες και στο έγγραφο που σας έχω καταθέσει και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

Σας ευχαριστώ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής):  Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία σας και το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύετε, κάτι που είναι βεβαίως αυτονόητο και με τη σημερινή συζήτηση. Βεβαίως και θα δω και προσωπικά τα στοιχεία τα οποία καταθέσατε μόλις τώρα στη Βουλή.

Ωστόσο, πρέπει να πω ότι με την πάροδο των ετών τόσο η ελληνική κοινωνία όσο και η ελληνική διοίκηση ωριμάζει, ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται περισσότερο και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας κοινωνικός διάλογος απ’ όπου τελικά όλοι κερδίζουν.

Η πολιτεία δεν διεκδικεί το αλάθητο, κύριε συνάδελφε. Όμως, από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να σύρεται αενάως στην ανακύκλωση επιχειρημάτων συνεχούς αμφισβήτησης των πράξεών της και των πρωτοβουλιών της. Όπου τα στοιχεία καταδεικνύουν αδιαμφισβήτητα προβλήματα, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται βεβαίως και υπάρχουν και οι τρόποι και τα μέσα και η βούληση. Αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνυπολογίζεται είναι εντέλει οι συνέπειες στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την πιθανή ακύρωση υποδομών που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν υπαρκτές και επείγουσες ανάγκες στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων των εξυπηρετούμενων περιοχών.

Σκοπός μας είναι εν τέλει η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος βιώσιμης οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, την περιβαλλοντική προστασία και την υγεία των πολιτών. Η διεξαγωγή ελέγχων σε έργα και δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμμόρφωση στους όρους που θέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας τους, αποτελεί πράγματι ασφαλιστική δικλείδα για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η επικρατούσα αντίληψη για τη λειτουργία των αρχών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σχετίζεται άμεσα με τη δυναμική που εμπεριέχουν οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις, εφόσον βασίζονται στην ορθή και αμερόληπτη κρίση των επιθεωρητών, στην πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στην υπόδειξη εναλλακτικών προτάσεων επέμβασης, με γνώμονα κυρίως την επίτευξη συμμόρφωσης και όχι την ακύρωση ή τιμωρία ή οικονομική εξόντωση των δραστηριοτήτων.

Η πολιτεία, κύριε συνάδελφε, ήδη έχει κάνει σοβαρά και τολμηρά βήματα, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος με νέα ισχυρά νομοθετήματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω του Ποινικού Δικαίου, συνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη με την υψηλή περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή σε μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια που στοχεύει στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Στην περίπτωση του έργου του ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού ήδη έχουν εκπονηθεί προσχέδια πράξης βεβαίωσης παράβασης για τον κύριο και τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, τα οποία αξιολογούνται από την ιεραρχία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα πλέον πρόσφατα ευρήματα τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία.

Συνεπώς, φρονώ ότι βρισκόμαστε πράγματι στο τελικό στάδιο. Και πολύ σύντομα θα πληροφορηθούμε την τελική κρίση της ανεξάρτητης –το επαναλαμβάνω, της ανεξάρτητης!- αρμόδιας Αρχής.

Κύριε συνάδελφε, είναι εκπεφρασμένη με πολλούς και ποικίλους τρόπους η βούληση του Υπουργείου μας –αλλά, αν θέλετε, και εμού προσωπικά- να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αυτών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής περιβαλλοντικής προστασίας. Σκοπός αυτής της στρατηγικής δεν είναι η μηδενική λύση, δηλαδή να μην εγκαθίστανται ποτέ και πουθενά έργα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά η διασφάλιση της κατασκευής και της λειτουργίας των υποδομών αυτών προς εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών με σαφείς και ανάλογους των πιθανών επιπτώσεων περιβαλλοντικούς όρους, με παρακολούθηση, ελέγχους και συνέπειες.

Ευχαριστώ πολύ.

Επίκαιρη Ερώτηση – «Ιδιαίτερη καθυστέρηση στην έκδοση της «πράξης βεβαίωσης παράβασης» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το έργο Ο.Ε.Δ.Α Γραμματικού»

 logosyriza

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2013

Θέμα: «Ιδιαίτερη καθυστέρηση στην έκδοση της «πράξης βεβαίωσης παράβασης» της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος για το έργο Ο.Ε.Δ.Α Γραμματικού»

Έχουν περάσει περίπου είκοσι δύο μήνες, από τότε που η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να διερευνήσει την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, για το έργο κατασκευής της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, μετά από έρευνες, εξέδωσε στις 18/1/2012 την «Έκθεση μερικού Ελέγχου» για το έργο αυτό. Υπενθυμίζεται ότι, οι Επιθεωρητές διαπίστωναν στην «Έκθεση μερικού Ελέγχου» τεράστια σφάλματα, κραυγαλέες παραλείψεις και αυθαιρεσίες στο στάδιο σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου.

Στο χρονικό αυτό διάστημα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η εν λόγω υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην έκδοση της τελικής «πράξης βεβαίωσης παράβασης». Δυστυχώς όμως, διαπιστώνεται ότι, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα από τα παραπάνω γεγονός που ενισχύει τη διάχυτη υποψία των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών φορέων αλλά και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι διαπιστωμένες παραλείψεις και τα πρόδηλα σφάλματα του έργου τείνουν να συγκαλυφτούν.

Δεδομένου ότι, από την έκδοση της «Έκθεσης μερικού Ελέγχου» έχουν περάσει σχεδόν δύο  χρόνια, και δεδομένου ότι τα έργα συνεχίζονται με κίνδυνο να προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον,

ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Γιατί δεν έχει εκδοθεί ως τώρα η «πράξη βεβαίωσης παράβασης» από την ΕΥΕΠ; Πότε πρόκειται να εκδοθεί;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Πάντζας Γιώργος

Δελτίο Τύπου – Επίκαιρη Ερώτηση Γ. Πάντζα για τον ΟΕΔΑ/ΧΥΤΑ Γραμματικού

 logosyriza2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 15/11/2013

Επίκαιρη Ερώτηση Γ. Πάντζα για τον ΟΕΔΑ/ΧΥΤΑ Γραμματικού

Ο Βουλευτής Αττικής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Γιώργος Πάντζας κατέθεσε* επίκαιρη ερώτηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, σχετικά με το έργο της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Στην επίκαιρη ερώτηση επισημαίνεται ότι στις 18/1/2012 εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) του ΥΠΕΚΑ η «Έκθεση μερικού Ελέγχου» για το συγκεκριμένο έργο. Στην έκθεση αποτυπώθηκαν τα τεράστια σφάλματα, οι κραυγαλέες παραλείψεις και οι αυθαιρεσίες στο στάδιο σχεδιασμού και αδειοδότησης του έργου, που διαπιστώθηκαν μετά από έρευνες της ΕΥΕΠ.

Ωστόσο, 22 μήνες μετά και ενώ τα έργα συνεχίζονται, η ΕΥΕΠ δεν έχει ακόμα προχωρήσει στην έκδοση της τελικής «πράξης βεβαίωσης παράβασης», όπως αυτό προβλέπεται, σύμφωνα με τις διαδικασίες. Το γεγονός αυτό ενισχύει τη διάχυτη υποψία των τοπικών κοινωνιών, των τοπικών φορέων αλλά και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι διαπιστωμένες παραλείψεις και τα πρόδηλα σφάλματα του έργου τείνουν να συγκαλυφτούν.

Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό να έρθει στη Βουλή και να τον ενημερώσει γιατί δεν έχει εκδοθεί ως τώρα η «πράξη βεβαίωσης παράβασης» και πότε αυτή πρόκειται να εκδοθεί.

*Προς ενημέρωση, για λόγους διαδικαστικούς της Βουλής, η ερώτηση θα κατατεθεί την Τρίτη 19/11

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

 logosyriza

 Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 25/9/2013

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ερώτηση κατέθεσαν έξι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, με θέμα την παράνομη διάνοιξη και ασφαλτόστρωση δρόμων πρόσβασης σε αναδασωτέες εκτάσεις.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι Βουλευτές Νίκος Βούτσης, Γιώργος Πάντζας, Απόστολος Αλεξόπουλος, Αθανάσιος Αθανασίου, Ηρώ Διώτη και Χαρά Καφαντάρη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ερώτηση, με το ν.3164/2003 εγκρίθηκε και χωροθετήθηκε έκταση εμβαδού 464 στρεμμάτων στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής, ως κατάλληλη για την εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Το μείζον όμως είναι ότι κατά την ψήφιση της απόφασης αυτής από τη Βουλή, αποκρύφτηκε το γεγονός ότι η εν λόγω έκταση, στο μεγαλύτερο μέρος της, είχε κηρυχθεί αναδασωτέα, με απόφαση του τότε Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, λόγω της καταστροφής της από πυρκαγιά.

Έκτοτε, χορηγήθηκε αναρμοδίως, ειδική έγκριση επέμβασης με απόφαση του τότε Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ύστερα από μερική άρση αναδάσωσης, άρση η οποία είχε προέλθει με προγενέστερη απόφαση του ιδίου.

Το έτος 2009, ύστερα από μεγάλη πυρκαγιά, καταστράφηκε ξανά η μείζονα περιοχή του έργου, αλλά και μεγάλες δασικές εκτάσεις με συνέπεια η περιοχή του Γραμματικού να υποστεί τεράστια οικολογική καταστροφή. Παρά το γεγονός αυτό, προγραμματίσθηκε και υλοποιείται ήδη μεγάλο έργο οδοποιίας, σε καμένες δασικές εκτάσεις υπερκείμενες κατά το μεγαλύτερο μέρος του Γραμματικού, για το οποίο και χορηγήθηκε σχετική έγκριση από τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αίροντας την αναδάσωση από το χώρο που θα υλοποιείται το έργο οδοποιίας, χωρίς να προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τη νομοθεσία.

Τον Ιούλιο του 2010 με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής, προχώρησε σε άρση της αναδάσωσης χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοψία στην καμένη περιοχή από το αρμόδιο δασαρχείο και χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία και οι προϋποθέσεις των άρθρων 44 και 45 του Ν. 998/79.

Επιπλέον, τον Αύγουστο του 2010, με νέα απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Αττικής, χορήγησε αναρμοδίως ειδική έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση και μάλιστα σε εκτάσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου.

Τόσο για τις διαδοχικές αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, όσο και για τις προγενέστερες αποφάσεις του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής έχουν ασκηθεί από κατοίκους και συλλόγους της περιοχής αιτήσεις ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ στης 20/11/2010. Οι αιτήσεις αυτές εκδικάστηκαν την 08/06/2011 με την διαφορά ότι αν και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω των 2 ετών από την εκδίκαση των υποθέσεων, μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ’ αυτών.

Σημειώνεται ότι, το εν λόγω έργο δεν αφορά σε δασική οδοποιία, δεν αφορά σε εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπως επίσης δεν υλοποιείται προκειμένου να εξυπηρετήσει  εργασίες αναδάσωσης. Αντίθετα βρίσκεται στη φάση προετοιμασίας για ασφαλτόστρωση, με την εργολήπτρια Εταιρεία, να έχει προβεί σε υπερβάσεις, υποβαθμίζοντας περαιτέρω το ήδη κατεστραμμένο περιβάλλον της περιοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι βουλευτές ερωτούν τα συναρμόδια Υπουργεία εάν η ισχύουσα νομοθεσία και το Σύνταγμα, δίνουν τη δυνατότητα να αίρεται η αναδάσωση από καμένες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και να εγκρίνεται η διάνοιξη οδών και η ασφαλτόστρωσή τους. Επιπλέον, καλούν το ΥΠΕΚΑ, εάν αυτό δεν είναι επιτρεπτό, να προχωρήσει στον καταλογισμό τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών υπαλλήλων, όταν μάλιστα πρόσφατα, με τον ν. 4042/12 επεχείρησε να προσαρμόσει την ποινική προστασία του Περιβάλλοντος και την ποινική εναρμόνιση της χώρας με την ευρωπαϊκή οδηγία 2008/99/ΕΚ.

Περαιτέρω οι βουλευτές ζητούν να μάθουν εάν μετά τη μεγάλη οικολογική καταστροφή στην περιοχή του Γραμματικού εξαιτίας της πυρκαγιάς του 2009 και ενόψει της κατασκευής του έργου και των οδών προσπέλασης σ’ αυτό, ζητήθηκε και εκπονήθηκε Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που να λαμβάνει υπόψη της τα νέα αυτά δεδομένα.

Ακόμη, ερωτούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης εάν προτίθεται να αναθέσει σε ειδικό Εισαγγελέα Περιβάλλοντος, την ειδική διερεύνηση των παραβιάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας στη διάνοιξη δρόμων σε καμένες περιοχές, ώστε να διαπιστωθούν και καταλογισθούν οι ποινικές ευθύνες, κατά παντός υπευθύνου, που ενεργητικά ή παθητικά, συνέβαλε και συμβάλλει στο να παραβιάζονται οι σχετικές διατάξεις που προστατεύουν αναδασωτέες εκτάσεις με τη διάνοιξη δρόμων και την περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γραμματικού Αττικής.

Τέλος, ερωτούν τον Υπουργό Δικαιοσύνης εάν προτίθεται να ερευνήσει την αιτία της μεγάλης καθυστέρησης της έκδοσης από το ΣτΕ των αποφάσεων επί των αιτήσεων ακύρωσης των κατοίκων, όταν όλες οι αποφάσεις που αφορούν σε προηγούμενες αιτήσεις ακύρωσης για τον ΟΕΔΑ Γραμματικού έχουν εκδοθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.