ΕΡΩΤΗΣΗ – Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

logosyriza

 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Θέμα: Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Στο Δήμο Σπάτων λειτουργεί το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο μέσα στο οποίο βρίσκεται και λειτουργεί χώρος με υδατοδεξαμενή, στον οποίο διεξάγονται από το 2010 παραστάσεις με δελφίνια ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Το εν λόγω δελφινάριο όμως δεν διαθέτει την προβλεπόμενη από το νόμο άδεια με αποτέλεσμα να λειτουργεί παράνομα και αυθαίρετα, χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση ασφάλειας για τις παραστάσεις που φιλοξενεί. Παραστάσεις τις οποίες σημειωτέον παρακολουθούν μαθητές από πολλά σχολεία της Αττικής, στο πλαίσιο ημερήσιων εκδρομών, καθώς και γονείς με παιδιά.

Συγκεκριμένα, η πισίνα με τα δελφίνια δεν έχει άδεια οικοδομής ενώ οι περί αυτής σχετικές εγκαταστάσεις έχουν άδεια οικοδομής ως γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – αποθήκες. Επομένως, η δεξαμενή με τα δελφίνια, οι λουόμενες κερκίδες για τους θεατές, το στεγασμένο αντλιοστάσιο και οι προκατασκευασμένοι οικισμοί, είναι παράνομες κατασκευές, για τις οποίες δεν έχουν κατατεθεί οι σχετικές μελέτες στατικής επάρκειας, καθώς και μια σειρά από μελέτες όπως είναι η ηλεκτρομηχανολογική, η αρχιτεκτονική αλλά και η μελέτη πυρασφάλειας.

Επίσης, πέρα από το δελφινάριο που λειτουργεί χωρίς άδεια, η άδεια και για τους υπόλοιπους χώρους του πάρκου έληξε το Μάρτιο του 2013 όπως φαίνεται στην απάντηση της Περιφέρειας Αριθ. Πρωτ. 5529/9.10.2013, με αποτέλεσμα σήμερα ολόκληρο το πάρκο να λειτουργεί εντελώς ανεξέλεγκτα χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται, ενώ οι επισκέψεις σχολείων συνεχίζονται. Επιπλέων, παρά το γεγονός ότι είχε επιβληθεί κατάσχεση των δελφινιών και απαγόρευση εκτέλεσης παραστάσεων η εν λόγω εταιρεία εξακολουθεί να τα χρησιμοποιεί σε παραστάσεις μετά του αναλογούντος αντιτίμου και προς οικονομικό της όφελος.

Πέραν όμως των παραπάνω παρανομιών της εταιρίας Αττικό Ζωολογικό Πάρκο Α.Ε., το γεγονός ότι διενεργούνται παραστάσεις με δελφίνια ψυχαγωγικού χαρακτήρα, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το Ν.4039/2012 ο οποίος απαγορεύει τη χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, το άρθρο 13, παράγραφος 1 του ως άνω νόμου ορίζει ρητά ότι:

«Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 2 εξαιρούνται οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας και τα εκτροφεία θηραμάτων, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται κάθε είδους παραστάσεις με τη συμμετοχή ζώων.».

Σε αυτή τη διαχρονική παρανομία έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με σχέδιο νόμου να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου εξυπηρετώντας το εμπορικό όφελος της εταιρείας που αποβλέπει καθαρά στο ιδιωτικό κέρδος.

Συγκεκριμένα, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο : «Διοικητικά Μέτρα, Διαδικασίες και Κυρώσεις στους Τομείς των Τροφίμων, των Ζωοτροφών και της Υγείας και Προστασίας των Ζώων και Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», που είναι προς κατάθεση στη Βουλή των Ελλήνων, στο άρθρο 55 που αφορά σε τροποποιήσεις του Ν. 4039/2012 και ειδικότερα στην παράγραφο 9 αναφέρεται ότι από τις απαγορεύσεις εξαιρούνται τα εξής :

«Από τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 εξαιρούνται, τα ενυδρεία, τα καταστήματα πώλησης ζώων, τα κέντρα περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, τα εκτροφεία θηραμάτων και οι εκθέσεις ανάπτυξης και προβολής του κτηνοτροφικού και γεωργικού τομέα, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι και στους παραπάνω χώρους δεν διεξάγονται παραστάσεις, κάθε είδους, με τη συμμετοχή ζώων, πλην παραστάσεων ιππικής δεξιοτεχνίας και διεξαγωγής αθλημάτων ιππασίας, που περιλαμβάνουν την υπερπήδηση εμποδίων, την ιππική δεξιοτεχνία και το ιππικό τρίαθλο. Εξαιρούνται επίσης, οι νομίμως λειτουργούντες ζωολογικοί κήποι, στις εγκαταστάσεις των οποίων διεξάγονται εκπαιδευτικές παραστάσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης

Με άλλα λόγια, η φωτογραφική αυτή διάταξη εξαιρεί από τις απαγορεύσεις τους λειτουργούντες ζωολογικούς κήπους ήτοι το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και συγκεκριμένα το παράνομο δελφινάριο που λειτουργεί σε αυτό.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την αδυναμία εφαρμογής της παύσης λειτουργίας του δελφινάριου, ότι το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι ελλιπές, ο έλεγχος στις περισσότερες περιπτώσεις ανύπαρκτος, οι αρμόδιοι φορείς συνήθως αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί στην εφαρμογή των νομοθετικών κειμένων,  ενώ δεν είναι πάντα σαφές το ποιος φορέας είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των ισχυόντων νόμων. Επίσης, η κατάσχεση ζώων δεν είναι πάντα εύκολο να πραγματοποιηθεί, λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου φιλοξενίας των κατασχεμένων ζώων, με αποτέλεσμα να λειτουργούν στην Ελλάδα πολλοί χώροι στους οποίους διατηρούνται άγρια ζώα χωρίς να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας και συχνά χωρίς τήρηση των σχετικών υγειονομικών και άλλων κανονισμών.

 

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

 

  1. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο Ν. 4039/2012 ο οποίος απαγορεύει τη χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες, εν προκειμένω στο δελφινάριο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου;
  2. Για ποιο λόγο συνεχίζεται η διεξαγωγή παραστάσεων στις εγκαταστάσεις του Αττικού Πάρκου οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες για το σκοπό αυτό και δεν διαθέτουν πιστοποίηση ασφάλειας για το κοινό;
  3. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί προκειμένου να επιβληθούν οι από το νόμο διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στην εν λόγω εταιρεία η οποία κερδοσκοπεί επί 3 χρόνια, παραβλέποντας τους νόμους και τις συστάσεις της Πολιτείας;
  4. Προτίθεται να επιβάλλει την παύση λειτουργίας των παραστάσεων;
  5. Για ποιο λόγο εγκρίνονται εκδρομές σχολείων σε χώρο που λειτουργεί παράνομα και αυθαίρετα, χωρίς την απαιτούμενη πιστοποίηση ασφάλειας για τις παραστάσεις που φιλοξενεί;
  6. Ποιους λόγους εξυπηρετεί η επαναφορά της εξαίρεσης «εκπαιδευτικών παραστάσεων» και «εκπαιδευτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης» από ζωολογικούς κήπους, που με βάση το ισχύοντα Ν. 4039/2012 απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες;
  7. Προτίθεται το Υπουργείο να προβεί σε όλες τις διαδικασίες για τη δημιουργία αποτελεσματικού και ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για θέματα που αφορούν τους ζωολογικούς κήπους και τη δημιουργία χώρων φιλοξενίας κατασχεμένων ζώων;

 

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 

Πάντζας Γιώργος

 

Αλέξης Μητρόπουλος

 

Νάσος Αθανασίου

Advertisements

About gpantzas
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: