Συζήτηση επίκαιρης ερώτησης για ΟΕΔΑ Γραμματικού 25/11

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, χαίρομαι που είστε εδώ, ενώ πολλοί συνάδελφοί σας δεν ήρθαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις συναδέλφων.

Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια από τότε που η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος εξέδωσε την «Έκθεση μερικού Ελέγχου» για την «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η εν λόγω Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ θα έπρεπε να είχε προχωρήσει στην έκδοση της τελικής «πράξης βεβαίωσης παράβασης».

Δυστυχώς, όμως, κύριε Υπουργέ, διαπιστώνω ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί αυτή η πράξη, παρ’ όλο που τους τελευταίους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί διαβήματα, παραστάσεις διαμαρτυρίας, ερωτήσεις στη Βουλή, η επίσκεψη κλιμακίου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταγγελίες ότι μετά από κάθε βροχόπτωση η παραλία στο Σέσι πλημμυρίζει από τόνους λάσπης που προέρχονται από τα εργοτάξια του έργου.

Σήμερα, η πρακτική σας έχει ενισχύσει τη διάχυτη υποψία των τοπικών κοινωνιών και των τοπικών φορέων, αλλά και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ότι οι διαπιστωμένες παραλείψεις από τα πρόδηλα σφάλματα του έργου τείνουν να συγκαλυφθούν.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό. Για ποιο λόγο εδώ και δύο χρόνια δεν έχει εκδοθεί η «πράξη βεβαίωσης παράβασης»;

Μάλιστα, για να σας προλάβω, κύριε Υπουργέ, θα σας έλεγα να μην επικαλεστείτε τη δικαιολογία που μου δώσατε σε ερώτηση που σας κατέθεσα πριν από τρεις μήνες για το ίδιο θέμα, ότι δηλαδή λόγω της φύσης και της δυσκολίας της υπόθεσης τα αποτελέσματα του ελέγχου θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα γιατί, όπως σας είπα, έχουν περάσει δύο χρόνια και η δικαιολογία αυτή τείνει να γίνει ανέκδοτο.

Σας ευχαριστώ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής): Κύριε συνάδελφε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, γνωστή ως ΕΥΕΠ, μετά από μία δεκαετία λειτουργίας έχει πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών, των ελεγχόμενων και των Υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ως αξιόπιστη και αποτελεσματική υπηρεσία περιβαλλοντικού ελέγχου. Κύρια αρμοδιότητα αυτής της Υπηρεσίας, της ΕΥΕΠ, είναι ο έλεγχος και η παρακολούθηση της εφαρμογής της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων.

Η ιδιαιτερότητα της ΕΥΕΠ σε σχέση με άλλες υφιστάμενες υπηρεσίες περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται ακριβώς στο ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία της αδειοδότησης. Αυτό ακριβώς είναι και το στοιχείο που αποτελεί το συγκριτικό της πλεονέκτημα, όσον αφορά την άσκηση της αποστολής της με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο.

Από κανέναν δεν αμφισβητείται το υψηλό συναίσθημα ευθύνης των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και η σημασία του έργου τους, που βασίζεται στη διαφάνεια, στην ίση μεταχείριση των ελεγχόμενων, στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην περιβαλλοντική ενημέρωση και στην ενεργό συμμετοχή τους. Στο πλαίσιο της επιζητούμενης αυτής ενεργού συμμετοχής των πολιτών η ΕΥΕΠ διενήργησε αυτοψίες και ελέγχους κατόπιν καταγγελιών κατοίκων της περιοχής στο υπό κατασκευήν έργο στο οποίο αναφέρεστε.

Η ΕΥΕΠ, κύριε συνάδελφε, αξιολόγησε το σύνολο των στοιχείων, όπως άλλωστε είχε υποχρέωση να πράξει. Έτσι, αξιολογήθηκαν επιπλέον των ευρημάτων που προέκυψαν κατά τις αυτοψίες και τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από το φορέα υλοποίησης του έργου καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν υπ’ όψιν των επιθεωρητών από τους καταγγέλλοντες.

Στις 18 Ιανουαρίου 2012 εκδόθηκε η προβλεπόμενη από τη διαδικασία επιθεώρησης «Έκθεση μερικού ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας». Στην εν λόγω Έκθεση και κλήση σε απολογία απάντησαν και κατέθεσαν υλικό και απόψεις η διευθύνουσα Υπηρεσία και ο ανάδοχος κατασκευής του έργου στους οποίους απευθύνεται η Έκθεση ως κατά νόμο υπεύθυνους.

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, περιήλθαν σε γνώση της ΕΥΕΠ νεώτερα στοιχεία. Η ΕΥΕΠ κρίνει σκόπιμο να αξιολογήσει τα νέα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να παρακολουθεί με επιτόπιες επισκέψεις τη συμπεριφορά του εκτελούμενου έργου.

Η ΕΥΕΠ έχει υποχρέωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει κάθε στοιχείο που της παρέχεται και κάθε στοιχείο που συλλέγει η ίδια κατά τις αυτοψίες, προκειμένου να διαπιστώσει απερίσπαστη και κατά αντικειμενική κρίση εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης.

Δεν χωρεί, δεν μπορεί και δεν πρέπει να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας στο έργο των επιθεωρητών. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δεν παρέχει καμιά τέτοια δυνατότητα, δεδομένου ότι οι διοικητικές πράξεις, δηλαδή η έκθεση ελέγχου και η πράξη βεβαίωσης -ή μη- παράβασης υπογράφονται από την υπηρεσιακή ιεραρχία της ΕΥΕΠ και μόνο εφόσον αυτή εκδοθεί, συντάσσεται η σχετική εισήγηση.

Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας ότι η υπόθεση αυτής της διαρκούς ή αέναης επιθεώρησης πρέπει κάποια στιγμή να κλείσει. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και εσείς μαζί μου πως οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και η άσκηση πίεσης από όπου και αν προέρχεται και με οποιαδήποτε δικαιολογία ή ακόμα και πρόσχημα -είτε αυτό είναι η προστασία του περιβάλλοντος, είτε η αγωνία των κατοίκων, είτε η καταγγελλόμενη, όπως την περιγράφετε και τη διατυπώσατε και εδώ πριν από λίγο, «προσπάθεια συγκάλυψης»- θα πρέπει πάση θυσία να αποφεύγεται από όλους.

Η τελική έκβαση της υπόθεσης αφορά αποκλειστικά τις δικαστικές αρχές και στο βαθμό που γνωρίζω, διοικητικές πράξεις για το επίμαχο έργο εκτέθηκαν κατ’ επανάληψη στα ανώτατα δικαστικά Σώματα και μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο θετικές αποφάσεις του ΣτΕ επί σχετικών προσφυγών.

Ευχαριστώ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση. Επαναλαμβάνω ότι έχουν περάσει δύο ολόκληρα χρόνια.

Είναι μεγάλο το διάστημα, κύριε Υπουργέ, προκειμένου να εξεταστούν τα όποια νέα στοιχεία έχουν προκύψει. Είναι μεγάλη η καθυστέρηση και το μόνο που αναδεικνύει είναι η κωλυσιεργία της διοίκησης, με δική σας βέβαια ευθύνη, προκειμένου να γίνει το έργο.

Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι στις 18 Σεπτέμβρη η Επιτροπή Αναφορών επισκέφθηκε τον επίμαχο χώρο και είδε αυτά που φαίνονται διά γυμνού οφθαλμού και τα οποία δεν μπορούν να ανατραπούν με καμία επιστημονική μελέτη. Δεν μπορούν να εξαφανιστούν ρέματα με επιστημονικές αλχημείες.

Η πράξη αυτή εκθέτει τη χώρα συνολικά, κύριε Υπουργέ, και πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι όσα χρήματα και αν έχουν πέσει για την κατασκευή του εν λόγω έργου, η ζημιά για το περιβάλλον είναι καταστροφική.

Η ζημιά για τις επόμενες γενιές θα είναι πολλαπλάσια. Φτάνει να πάτε σήμερα μια βόλτα από την παραλία του Σέσι για να δείτε τους τόνους λάσπης που έχουν προέλθει από το εργοστάσιο και έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Πού είναι, λοιπόν, οι κατασκευές ή οι εγγυήσεις, αν θέλετε, για την πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον; Διότι αυτό διαβεβαιώνετε, κύριε Υπουργέ, την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έγγραφο της κας Γιαννακοπούλου, η οποία είναι Γενική Γραμματέας του Υπουργείου σας. Διαβεβαιώνετε, δηλαδή, ότι εγγυάστε για την πρόληψη τυχόν επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον και ότι ο ΧΥΤΑ Γραμματικού θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει σε ενάμισι μήνα από τώρα.

Σας καταθέτω ορισμένες φωτογραφίες, κύριε Υπουργέ, οι οποίες είναι πρόσφατες και είναι από τις τελευταίες μεγάλες νεροποντές. Θα ήθελα να δώσετε προσοχή σ’ αυτά που σας λέω, προκειμένου να καταλάβετε του λόγου το αληθές.

(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Γεώργιος Πάντζας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο και τις προαναφερθείσες φωτογραφίες, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Αφού σας κατέθεσα τις φωτογραφίες από τον Ευβοϊκό κόλπο μετά από τις τελευταίες νεροποντές, όπως σας είπα, θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για εικόνες οι οποίες ή είναι ψεύτικες, κύριε Υπουργέ και το πόρισμα των επιθεωρητών ανυπόστατο ή παραπλανάτε για δεύτερη φορά την Επιτροπή Αναφορών με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κλείνω λέγοντας τα εξής. Την ολιγωρία και τις ευθύνες σας για το έργο, αλλά και για όλες τις παράνομες χωματερές που οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας δημιούργησαν πλουτίζοντας κάποιοι σε βάρος του Έλληνα πολίτη και που σήμερα τις χρησιμοποιείτε ως επιχείρημα, πάτε σήμερα να τις ξεπλύνετε με ένα άλλο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα και σκάνδαλο, με ένα άλλο κατασκευαστικό σκάνδαλο που ανάγεται στη μεγάλη μπίζνα των σκουπιδιών με μια πολιτική επιλογή η οποία μέσω των ΣΔΙΤ ανοιγοκλείνει το μάτι στα μεγάλα επενδυτικά σχήματα.

Η πράξη, βεβαίως, της παράβασης θα έπρεπε να έχει εκδοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχετε μια ευθύνη και εσείς, κύριε Υπουργέ, αλλά περισσότερο την έχει συνολικά η Συγκυβέρνησή σας. Ζείτε σε ένα μικρόκοσμο, αλλά δυστυχώς για εσάς, η ελληνική κοινωνία καταλαβαίνει και αντιλαμβάνεστε απόλυτα τις προθέσεις αυτής της Συγκυβέρνησης.

Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ να ρίξετε μια ματιά στις φωτογραφίες και στο έγγραφο που σας έχω καταθέσει και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο.

Σας ευχαριστώ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής):  Κατ’ αρχάς, κύριε συνάδελφε, θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την αγωνία σας και το έμπρακτο ενδιαφέρον που επιδεικνύετε, κάτι που είναι βεβαίως αυτονόητο και με τη σημερινή συζήτηση. Βεβαίως και θα δω και προσωπικά τα στοιχεία τα οποία καταθέσατε μόλις τώρα στη Βουλή.

Ωστόσο, πρέπει να πω ότι με την πάροδο των ετών τόσο η ελληνική κοινωνία όσο και η ελληνική διοίκηση ωριμάζει, ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται περισσότερο και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας κοινωνικός διάλογος απ’ όπου τελικά όλοι κερδίζουν.

Η πολιτεία δεν διεκδικεί το αλάθητο, κύριε συνάδελφε. Όμως, από την άλλη πλευρά δεν είναι δυνατόν να σύρεται αενάως στην ανακύκλωση επιχειρημάτων συνεχούς αμφισβήτησης των πράξεών της και των πρωτοβουλιών της. Όπου τα στοιχεία καταδεικνύουν αδιαμφισβήτητα προβλήματα, αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται βεβαίως και υπάρχουν και οι τρόποι και τα μέσα και η βούληση. Αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνυπολογίζεται είναι εντέλει οι συνέπειες στο περιβαλλοντικό ισοζύγιο από την πιθανή ακύρωση υποδομών που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν υπαρκτές και επείγουσες ανάγκες στην αλυσίδα διαχείρισης των αποβλήτων των εξυπηρετούμενων περιοχών.

Σκοπός μας είναι εν τέλει η ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος βιώσιμης οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, την περιβαλλοντική προστασία και την υγεία των πολιτών. Η διεξαγωγή ελέγχων σε έργα και δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει συμμόρφωση στους όρους που θέτουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και στη φάση λειτουργίας τους, αποτελεί πράγματι ασφαλιστική δικλείδα για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η επικρατούσα αντίληψη για τη λειτουργία των αρχών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σχετίζεται άμεσα με τη δυναμική που εμπεριέχουν οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις, εφόσον βασίζονται στην ορθή και αμερόληπτη κρίση των επιθεωρητών, στην πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και στην υπόδειξη εναλλακτικών προτάσεων επέμβασης, με γνώμονα κυρίως την επίτευξη συμμόρφωσης και όχι την ακύρωση ή τιμωρία ή οικονομική εξόντωση των δραστηριοτήτων.

Η πολιτεία, κύριε συνάδελφε, ήδη έχει κάνει σοβαρά και τολμηρά βήματα, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος με νέα ισχυρά νομοθετήματα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μέσω του Ποινικού Δικαίου, συνδέοντας την οικονομική ανάπτυξη με την υψηλή περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική συνοχή σε μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη προσπάθεια που στοχεύει στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης.

Στην περίπτωση του έργου του ΧΥΤΑ στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού ήδη έχουν εκπονηθεί προσχέδια πράξης βεβαίωσης παράβασης για τον κύριο και τον ανάδοχο κατασκευής του έργου, τα οποία αξιολογούνται από την ιεραρχία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τα πλέον πρόσφατα ευρήματα τα οποία περιήλθαν στην Υπηρεσία.

Συνεπώς, φρονώ ότι βρισκόμαστε πράγματι στο τελικό στάδιο. Και πολύ σύντομα θα πληροφορηθούμε την τελική κρίση της ανεξάρτητης –το επαναλαμβάνω, της ανεξάρτητης!- αρμόδιας Αρχής.

Κύριε συνάδελφε, είναι εκπεφρασμένη με πολλούς και ποικίλους τρόπους η βούληση του Υπουργείου μας –αλλά, αν θέλετε, και εμού προσωπικά- να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των αστικών αποβλήτων με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αυτών στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής περιβαλλοντικής προστασίας. Σκοπός αυτής της στρατηγικής δεν είναι η μηδενική λύση, δηλαδή να μην εγκαθίστανται ποτέ και πουθενά έργα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά η διασφάλιση της κατασκευής και της λειτουργίας των υποδομών αυτών προς εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών με σαφείς και ανάλογους των πιθανών επιπτώσεων περιβαλλοντικούς όρους, με παρακολούθηση, ελέγχους και συνέπειες.

Ευχαριστώ πολύ.

Advertisements

About gpantzas
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: