ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ

logosyriza

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 Αθήνα, 23-09-2013

ΘΕΜΑ : «Εκπαιδευτικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ»
Παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα πλήρη φάκελο με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Τον αριθμό των εκπαιδευτικών και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που υπηρετούν σε κάθε ΚΕΔΔΥ κατά ειδικότητα και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
  2. Τον αριθμό του μαθητικού πληθυσμού που περιλαμβάνεται στην περιοχή ευθύνης κάθε ΚΕΔΔΥ.
  3. Ενημερωτικό σημείωμα από κάθε προϊστάμενο ΚΕΔΔΥ στο οποίο θα αναφέρονται:

α. Ο αριθμός κατά ειδικότητα του εκπαιδευτικού και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που απαιτείται προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης από το ΚΕΔΔΥ των γνωματεύσεων εντός 45 ημερών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 22 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’)

β. Ο αριθμός των περιπτώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα

                                          

Ο ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ

 

Advertisements

About gpantzas
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: