ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για τα σχολικά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014

logosyriza

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

 Αθήνα, 18-09-2013

 

ΘΕΜΑ : «Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για τα σχολικά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014»

Παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

Αναλυτικούς πίνακες ανά Περιφέρεια με όλους τους Δήμους και όλες τις Σχολικές Επιτροπές των Δήμων.

Στους αναλυτικούς πίνακες να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) το ποσόν από τον ΚΑΠ, με το οποίο επιχορηγήθηκε κάθε Δήμος και το ποσόν που κατανεμήθηκε σε κάθε Σχολική Επιτροπή για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της, για το σχολικό έτος 2012 – 2013

β) το ποσό με το οποίο επιχορηγήθηκε κάθε Δήμος και το ποσόν που κατανεμήθηκε σε κάθε Σχολική Επιτροπή, αποκλειστικά, για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων της, για το σχολικό έτος 2012 – 2013

γ) το ποσόν το οποίο δαπανήθηκε από κάθε Σχολική Επιτροπή, αποκλειστικά για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης των σχολείων της, σύμφωνα με τα παραστατικά που τηρούνται στο αρχείο της, για το σχολικό έτος 2012 – 2013

δ) το ποσόν, ανά δόση και συνολικά, με το οποίο θα επιχορηγηθεί από τον ΚΑΠ κάθε Σχολική Επιτροπή για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των σχολείων της, για το σχολικό έτος 2013 – 2014

                                          

Ο ΑΙΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ

 

Advertisements

About gpantzas
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: