ΕΡΩΤΗΣΗ με ΑΚΕ – Ο καθορισμός της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου στην περιοχή της Κερατέας έχει οδηγήσει τους ιδιοκτήτες σε αδιέξοδο

 logosyriza2

Αθήνα, 6/9/2013

ΕΡΩΤΗΣΗ με ΑΚΕ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Ο καθορισμός της τιμής ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου στην περιοχή της Κερατέας έχει οδηγήσει τους ιδιοκτήτες σε αδιέξοδο»

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα στον Ιούνιο [ΠΟΛ. 1131/2013 (ΦΕΚ 1499Β/20.06.2013)] καθορίζεται η τιμή οικοπέδου ανά τ.μ. για την Ανατολική Αττική – Κερατέα στα €370/τ.μ., μία τιμή απαράδεκτα υψηλή και εκτός σημερινής πραγματικότητας. Με βάση αυτήν την τιμή καθορίζεται και ο ΦΑΠ για τα έτη 2011, 2012 και 2013 και για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι με την εν λόγω απόφαση και συγκεκριμένα για την περιοχή ΒΙΠΕ/ΒΙΟΠΑ – Επιχειρηματικό Πάρκο Κερατέας, τριπλασιάστηκε η τιμή που είχε καθοριστεί με την προηγούμενη απόφαση, δηλαδή από €130 σε €370, ενώ οι εμπορικές αξίες είναι πολύ χαμηλότερες.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Υπουργικής Απόφασης, έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του Ν.3842/2010 και ειδικότερα η παρ. 1 του αρ.32, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του Δήμου ή της Κοινότητας.

Ωστόσο, η κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου στο Δήμο Λαυρεωτικής, όπου ανήκει η περιοχή της Κερατέας, είναι κατά πολύ χαμηλότερη από αυτήν που καθορίζεται με την εν λόγω ΠΟΛ. Για παράδειγμα, από την πόλη της Κερατέας και συγκεκριμένα από την οδό Στρατηλάτου Κωνσταντίνου η τιμή οικοπέδου καθορίζεται στα €142 με βάση το ισχύον σύστημα αντικειμενικών αξιών και από τον Οικισμό ΧΑΡΑΚΑ του Δήμου Λαυρεωτικής η τιμή οικοπέδου καθορίζεται στα € 81,70 με βάση το ισχύον σύστημα αντικειμενικών αξιών.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη απόφαση έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της περιοχής, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επανεξέτασής της.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Προτίθεται να επανεξετάσει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και να επαναπροσδιορίσει την τιμή ζώνης των €370/τ.μ. στην Δημοτική Κοινότητα Κερατέας, προκειμένου να μην υπερβαίνει τα €140/τ.μ., ως πλησιέστερη τιμή στην πραγματική αξία αγοράς των οικοπέδων;

Επίσης, παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα τα έγγραφα που εστάλησαν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη Δημοτική Ενότητα Κερατέας, στα οποία αναγράφεται η κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου για την εν λόγω Δημοτική Ενότητα, όπως αυτή προκύπτει από τα καταχωρημένα στα οικεία βιβλία συγκριτικών τιμών στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία καθορίστηκε η τιμή €370/τμ που αναγράφεται στην ΠΟΛ 1131/13 (ΦΕΚ 1499Β/20-6-2013) Υπουργική Απόφαση

Ο Ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Πάντζας

Advertisements

About gpantzas
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: