ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΥΣΕΕΠ)

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 39

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 4 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄) ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) στη σύνθεση των οποίων περιλαμβάνεται «Σύμβουλος ΕΕΠ» ως τακτικό μέλος.

Ο θεσμός του «Συμβούλου ΕΕΠ» αν και προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, από την έναρξη ισχύος του και μέχρι σήμερα η διαδικασία επιλογής των Συμβούλων ΕΕΠ δεν έχει υλοποιηθεί και η διάταξη παραμένει ανενεργή.

Με δεδομένο το γεγονός ότι «Σύμβουλοι ΕΕΠ» δεν έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ως προς τη νόμιμη σύνθεση και λειτουργία των ΠΥΣΕΕΠ.

Με την παρούσα ρύθμιση αντικαθίσταται η διάταξη του εδαφίου γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν. 3699/2008 ώστε να υπάρχει πλέον η δυνατότητα της νόμιμης σύνθεσης των ΠΥΣΕΕΠ και της εύρυθμης λειτουργίας τους.

 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Άρθρο 39

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

 

Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος …:

 

Το εδάφιο γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Ν.3699/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«γ) έναν (1) Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αναπληρούμενο από άλλον Σύμβουλο ΕΕΠ ή μέλος ΕΕΠ των ΚΕΔΔΥ αντίστοιχα».

 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Έφη Γεωργοπούλου

 

Τάσος Κουράκης

Advertisements

About gpantzas
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: