ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου: «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 39

 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και αναγνωρίζονται από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ελληνικών ΑΕΙ, συνοδεύονται από βεβαίωσή του, ότι το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής. Με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται στους κατόχους των ανωτέρω τίτλων η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο δ) και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄).

Αντίθετα, στους κατόχους των αντίστοιχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων, με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή», που χορηγούνται από τα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, δεν αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Επισημαίνεται ότι, με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199Α΄), αντικαταστάθηκε σε ολόκληρο το νομικό πλαίσιο ο όρος «Ειδική Αγωγή» από τον όρο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», ο οποίος είναι ευρύτερος και περιγράφει με περισσότερη ακρίβεια όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες στα άτομα με αναπηρία. Επισημαίνεται επίσης ότι το περιεχόμενο σπουδών των μεταπτυχιακών τίτλων στην «Ειδική Αγωγή» περιλαμβάνει κυρίως, μαθήματα που πραγματεύονται παιδαγωγικά θέματα, διδακτική και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Με την παρούσα ρύθμιση αίρεται η ανισότητα που παρατηρείται μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων στην «Ειδική Αγωγή» των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και των κατόχων αντίστοιχων τίτλων των ελληνικών ΑΕΙ και αποκαθίσταται η ισονομία ως προς την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

 

Άρθρο 39

 

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 

Στο άρθρο 39 του παρόντος σχεδίου νόμου προστίθεται παράγραφος … ως εξής:

Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και διδακτορικών διπλωμάτων με τίτλο και περιεχόμενο την «Ειδική Αγωγή» ή την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» που χορηγούνται ή έχουν χορηγηθεί από τα Παιδαγωγικά Τμήματα των ελληνικών ΑΕΙ, αναγνωρίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013

Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιώργος Πάντζας

 

Τζένη Βαμβακά

 

Παναγιώτης Κουρουμπλής

 

Παναγιώτα Δριτσέλη

 

Μαρία Κανελλοπούλου

 

Έφη Γεωργοπούλου

 

Γιάννης Αμανατίδης

 

Τάσος Κουράκης

Advertisements

About gpantzas
Βουλευτής Αττικής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Ε.Κ.Μ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: